Ewidencja czasu pracy kierowców, gdy jeżdżą do 50 km i ponad

Data: 24-10-2016 r.

Przewoźnik musi tworzyć rozkład czasu pracy kierowcy na co najmniej miesiąc. Należy go sporządzać, nawet gdy kierowca w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego czasu pracy wykonuje przewozy inne niż przewozy regularne osób do 50 km. W rozkładzie trzeba uwzględnić również planowane przewozy na liniach powyżej 50 km zgodnie z harmonogramem uwzględniającym rozkład jazdy dla takiej linii.

Obowiązkowo należy przechowywać wykresówki lub dane cyfrowe wczytane z karty kierowcy i z tachografu cyfrowego, które powstały podczas realizowania przewozów na liniach regularnych ponad 50 km. Stanowią podstawową ewidencję czasu pracy dla kierowców używających podczas przewozu drogowego tachografów. Wystarczy zatem gromadzić zapisy tachografu i uzupełnić innymi dokumentami pozostałe okresy czasu, gdy kierowcy nie używali tachografów.

Inne dokumenty to np. zaświadczenia o działalności, wpisy odręczne kierowcy, lista obecności w pracy lub np. ewidencja czasu pracy uwzględniająca wykonywanie przewozów na liniach do 50 km (przy których nie wymaga się używania tachografów). Ewidencją czasu pracy może również być dokumentacja opracowana bezpośrednio na podstawie zapisów znajdujących się na wykresówkach (lub na karcie kierowcy albo w pamięci tachografu).

Do ewidencji tworzonej na podstawie grafików dla kierowców jeżdżących na liniach do 50 km najprościej zaimplementować dane o czasie pracy kierowców odczytane z wykresówek i danych cyfrowych powstałych, gdy kierowcy obsługiwali linie powyżej 50 km. Powstanie wówczas jeden dokument (np. za dany miesiąc), z którego łatwo i szybko można odczytać informacje o czasie pracy. Niemniej jednak wykresówki oraz dane cyfrowe i tak należy przechowywać przez 12 miesięcy od dnia ich powstania, a jeżeli stanowią jednocześnie ewidencję czasu pracy kierowców − przez 3 lata.

Paweł Miklis, ekspert w dziedzinie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39640 )
Array ( [docId] => 39640 )