Kolejka na granicy a dyżur kierowcy

Autor: Łukasz Prasołek
Data: 26-07-2015 r.

Często kierowcy spędzają w kolejce do granicy wiele godzin. Nie do końca wiadomo, jak zakwalifikować ten czas, ponieważ przepisy w tym zakresie są niejasne. Najbardziej prawidłowe wydaje się jednak zaliczenie całego tego okresu do czasu pracy kierowcy.

Kierowca stojąc na przejściu granicznym musi cały czas pozostawać na stanowisku pracy ze względu na stałe podjeżdżanie o kilka lub kilkadziesiąt metrów. Nie może w tym czasie opuścić stanowiska pracy, ponieważ mógłby zablokować ruch innych pojazdów lub stracić kolejkę, co przedłużyłoby znacznie okres dalszego oczekiwania.

Czas oczekiwania na przejściach granicznych jest okresem pozostawania w gotowości. Okres ten jest więc zaliczany częściowo do czasu pracy, a częściowo do dyżuru. Podziału należy dokonać na podstawie obowiązującego kierowcę rozkładu czasu pracy, przyjmując, że okresy dyspozycji pokrywające się z rozkładem czasu pracy są zaliczane do czasu pracy, a te, które wykraczają poza rozkład czasu pracy, do dyżuru. Jednak te regulacje budzą duże wątpliwości wśród ekspertów, którzy przyjęli w tym zakresie kilka rozwiązań. Uważają mianowicie, że okres oczekiwania na granicy powinien być:

  • w całości zaliczany do czasu pracy, gdyż ma więcej wspólnego z oczekiwaniem na załadunek czy rozładunek, którego czas nie jest z góry znany, niż z gotowością,

  • zaliczony do dyżuru kierowcy,

  • potraktowany jako czas przestoju i w zakresie, w jakim kierowca nie wypracował w danym dniu normy czasu pracy, należy go wliczyć do czasu pracy, a w pozostałym zakresie do czasu dyżuru.

Jednak, naszym zdaniem, cały taki czas powinien zostać potraktowany jako czas pracy, gdyż kierowca wykonuje ciągle czynności związane z przewozem i pozostaje na stanowisku pracy.

Łukasz Prasołek, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach czasu pracy kierowców, asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37595 )
Array ( [docId] => 37595 )