Nawet krótki przejazd to podróż służbowa

Data: 13-04-2016 r.

Podróżą służbową jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy, przewozu drogowego poza miejscowość, w której jest siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, lub inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Podróżą służbową będzie także wyjazd poza wskazaną miejscowość w celu wykonania przewozu drogowego.

Kierowca rozpoczyna podróż służbową w momencie opuszczenia granic administracyjnych wskazanej miejscowości i kończy delegację wjazdem w granice tej miejscowości. W praktyce często stosuje się metodę wskazywania momentu rozpoczęcia podróży godziny wyjazdu z firmy lub godziny odjazdu środka komunikacji, jakim kierowca się przemieszcza w celu wykonania przewozu. Przyjęta interpretacja rozpoczynania i zakończenia delegacji służbowej powoduje określone skutki w przypadku wykonywania przez kierowcę kilku zadań w ciągu jednego dnia, w ramach dwóch lub więcej podróży służbowej.

W zależności od charakteru zadań i długości tras przewozu może się zdarzyć, że żaden z odbytych wyjazdów nie będzie kierowcy uprawniał do nabycia diety z tytułu podróży służbowej. W myśl obowiązujących przepisów, diety przysługują kierowcy tylko wówczas, gdy podróż służbowa w danej dobie trwa od ośmiu do 12 godzin – 50% diety, ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości. Powrót do miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy lub tylko przejazd przez tę miejscowość, oznacza zakończenie jednej i rozpoczęcie kolejnej podróży służbowej.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierowcy, w równoważnym systemie czasu pracy, w firmie z siedzibą w Warszawie. Na terenie zakładu pracy znajdują się magazyny, gdzie dokonuje się załadunku towaru. Zadaniem kierowcy jest dostarczenie zamówionego towaru do klientów na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Kierowca 16 lutego 2016 r., o godzinie 8.00, wyjechał w podróż służbową do Łodzi. Powrót do firmy nastąpił o godzinie 12.30. Następnie o godzinie 13.15 wyjechał z towarem do innego kontrahenta, a miejscem dostarczenia towaru był magazyn znajdujący się w Siedlcach. Powrót z drugiego wyjazdu nastąpił o godzinie 18.00. Każdy z wyjazdów należy rozliczyć oddzielnie. Czasu odbytych podróży nie sumuje się, w tym przypadku zatem kierowca nie nabywa prawa do diety, pomimo że w tym dniu łącznie przebywał w podróży służbowej dziewięć godzin i 15 minut, jednak pierwszy z wyjazdów trwał 4,5 godziny, a drugi cztery godziny i 45 minut.

Taki pogląd został wyrażony w stanowisku Ministerstwa Infrastruktury z 2 sierpnia 2010 r. (MR-1-jd/1042202/2010) w sprawie podróży służbowej kierowcy, który w ciągu jednej doby kilkakrotnie pokonuje krótkie trasy.

Grzegorz Sobota, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38856 )
Array ( [docId] => 38856 )

Array ( [docId] => 38856 )