Specjalistyczny pojazd nie musi rejestrować czasu pracy kierowców

Data: 27-03-2013 r.

Kierowca samochodu wiozący maszynę wykorzystywaną do oczyszczania ścieków nie musi stosować się do norm czasu pracy. ITD nie zażąda więc od niego dokumentów. Wyłączenie zależy od charakteru przewozu a nie rodzaju pojazdu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) nr 561/2006 i art. 29 ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców niektóre przewozy nie podlegają przepisom dotyczącym czasu jazdy, obowiązkowych przerw oraz odpoczynków, określonym w art. 5–9 rozporządzenia nr 561/2006. Temu wyłączeniu podlegają m.in. przejazdy pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków.

Ważny jest charakter przewozu

Normy czasu jazdy nie dotyczą więc kierowcy, który prowadzi taki pojazd. Nie ma przy tym żadnego znaczenia ani dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów, ani długość trasy, na której kierowca się porusza. Wyłączenie obejmuje wszystkie takie pojazdy, ma bowiem związek z charakterem i celem przejazdu, a nie rodzajem pojazdu, którym przejazd jest wykonywany.

Nie będzie kary od ITD

Kierowca nie musi mieć dokumentów uzasadniających brak wykresówek, a więc zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. A to dlatego, że w ogóle nie będzie podlegał kontroli w zakresie czasu jazdy i odpoczynków oraz przerw, w związku z czym inspektor Inspekcji Transportu Drogowego nie zażąda od niego okazania wykresówek.

Podstawa prawna:

  • art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 382/85 (Dz.Urz. UE l.102 z 11 kwietnia 2006 r.),
  • art. 29 ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.).

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32003 )
Array ( [docId] => 32003 )

Array ( [docId] => 32003 )