Kontrola fotoradarów do końca kwietnia

Data: 11-04-2013 r.

Przegląd oznakowania dróg prowadzony w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potrwa do końca kwietnia. Raport końcowy w tej sprawie, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli fotoradarów, minister transportu ma otrzymać do 10 maja.

Na początku roku premier Donald Tusk zapewnił, że wszystkie niepotrzebne znaki drogowe muszą zniknąć z polskich dróg. Przegląd oznaczeń na drogach to jeden z elementów Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Od końca stycznia na trasach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych zajmują się tym pracownicy oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy wsparciu policjantów ruchu drogowego i zarządców dróg. Pomysł zakłada m.in. kontrolę fotoradarów, ograniczeń prędkości i zasadności ustawienia znaków drogowych.

Kampanię „Stop absurdom drogowym” od końca lutego prowadzi Pomorski Urząd Wojewódzki. Na stronie internetowej urzędu można informować o niepotrzebnym lub wykluczającym się wzajemnie oznakowaniu występującym na terenie województwa. Od 1 marca każdy może zgłaszać przypadki absurdalnych rozwiązań drogowych. Swoje spostrzeżenia można przesyłać na stronę internetową GDDKiA. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez Dyrekcję i mają być uwzględniane podczas monitorowania stanu organizacji ruchu, a przede wszystkim kontroli fotoradarów.

Weryfikacja oznakowania dróg krajowych prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem znaku B-33 (ograniczenie prędkości), a także oznaczeń skrzyżowań i przejść dla pieszych. Do 30 kwietnia centrala GDDKiA dokona weryfikacji wybranych zmian, które zostały wprowadzone do organizacji ruchu, a do 10 maja przedstawi końcowy raport Sławomirowi Nowakowi.

Podobna procedura dotyczy przeglądu znaków na drogach wojewódzkich i powiatowych, który rozpoczął się 28 stycznia. W tym przypadku komendanci wojewódzcy oraz stołeczni powołali wspólne zespoły, złożone z przedstawicieli zarządców dróg i policjantów ruchu drogowego oraz przedstawicieli innych instytucji. Sprawozdania z przeglądu Komenda Główna Policji ma otrzymać z komend wojewódzkich do 19 kwietnia.

Izabela Kunowska, redaktor naczelna miesięcznika „Kierowca w firmie”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32035 )
Array ( [docId] => 32035 )

Array ( [docId] => 32035 )