Płatna droga musi być dobrze oznakowana

Autor: Adam Hrycak
Data: 23-10-2015 r.

Samo wyszczególnienie odcinka drogi w rozporządzeniu w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną nie wystarcza do nałożenia kary. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna.

Trzeba znać przepisy

ITD nałożyła na kierowcę karę w wysokości 3.000 zł za przejazd po drodze ekspresowej bez uiszczenia wymaganej opłaty elektronicznej (do naruszenia doszło jeszcze przed zmianą przepisów 1 stycznia 2015 r.). Kierowca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stwierdził w nim, że na drodze, którą jechał, nie była znaku informującego o pobieraniu takiej opłaty.

Jednak GITD utrzymał karę w mocy. Uznał, że kierowca miał obowiązek wiedzieć, że przejazd po drodze, którą się poruszał, podlega opłacie elektronicznej. Nie można usprawiedliwiać się brakiem znajomości tych przepisów. Ponadto, że za właściwe oznaczenie dróg odpowiada zarządca drogi, a nie ITD. Poza tym znaki drogowe, na które powołuje się kierowca, mają wyłącznie charakter informacyjny, a obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Znak ma znaczenie

Kierowca złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podkreślił w niej, że rozporządzenie o drogach, na których pobiera się opłatę, nie precyzuje, od którego dokładnie momentu zaczyna obowiązywać elektroniczny pobór opłat. WSA przyznał kierowcy rację i uchylił decyzje o karze. Zdaniem sądu kwestia prawidłowego oznakowania płatnego odcinka drogi nie była obojętna.

Brak odpowiedniej informacji uniemożliwia kierowcy zorientowanie się, na jakiej drodze się znajduje i dokonanie odpowiedniego wyboru między drogą płatną a bezpłatną. Korzystającego z płatnej drogi, nieoznaczonej tabliczką T-34, nie można obciążać odpowiedzialnością za nieuiszczenie opłaty i karać.

Racja po stronie kierowcy

GITD wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślił ponownie, że obowiązek uiszczenia opłaty elektronicznej nie zależy od ustawienia znaku drogowego. NSA oddalił tę skargę, ponieważ zgodził się z WSA. Nie wystarczy samo określenie dróg w przepisach, żeby móc ukarać za nieopłacenie przejazdu nimi, tym bardziej że wprowadzono ich stosowne oznakowanie.

Dodatkowo GITD powinien mieć świadomość, że wraz z zarządcą drogi reprezentuje Państwo wobec obywatela, a Państwo nie powinno zastawiać na użytkowników dróg pułapek wynikających z wadliwego funkcjonowania jego organów.

Źródło:

wyrok NSA z 8 kwietnia 2015 r., II GSK 502/14.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37936 )
Array ( [docId] => 37936 )