Fotoradary mają zostać ograniczone

Data: 08-05-2013 r.

Do Sejmu wpłynęły cztery poselskie projekty zmian przepisów o ruchu drogowym. Proponują one np. ograniczenie liczby fotoradarów o ok. 80% i pozostawienie ich tylko tam, gdzie poprawiają bezpieczeństwo.

Trzy projekty nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym złożyły w Sejmie kluby: PiS, SLD oraz SP. Czwarty projekt, autorstwa PO, dotyczy zmian w Ustawie o drogach publicznych.

Według propozycji PiS fotoradary mogłyby być instalowane jedynie w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Za takie miejsce uznany ma być odcinek drogi publicznej, o długości co najmniej 1000 m, na którym w ciągu ostatnich 5 lat doszło do minimum 10 wypadków spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.

Projekt pozbawia też Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) możliwości rejestrowania naruszania przepisów ruchu drogowego za pomocą fotoradarów przenośnych, zainstalowanych w pojeździe lub na statku powietrznym. PiS chce też, aby wszystkie dochody z mandatów za przekroczenie prędkości były kierowane na rozbudowę, naprawę oraz modernizację dróg i infrastruktury drogowej.

Drugi z projektów, autorstwa SLD, ma na celu uporządkowanie ustawienia fotoradarów. Ustalona zostałaby minimalna odległość, w jakiej względem siebie powinny stać fotoradary. Dochody z tych urządzeń byłyby przeznaczone bezpośrednio na Krajowy Fundusz Drogowy. SLD chce też, aby gminy przestały stawiać fotoradary i pobierać z tego tytułu ogromnych środków, które następnie wpływają do budżetu i są przeznaczane na inne cele.

Projekt Solidarnej Polski zakłada ograniczenie liczby fotoradarów o ok. 80% i pozostawienie ich tylko tam, gdzie poprawiają bezpieczeństwo, np. przy szkołach i szpitalach. Projekt przewiduje także utworzenie specjalnej rezerwy celowej o nazwie „Fundusz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych”, która byłaby w całości finansowana z mandatów pochodzących z fotoradarów. Środki z Funduszu byłyby przeznaczone na finansowanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i poprawy bezpieczeństwa na drogach, z wyłączeniem finansowania urządzeń rejestrujących.

Projekt PO dotyczy ustawy o drogach publicznych. Partia chce, aby wszystkie środki z mandatów nakładanych przez ITD zasilały Krajowy Fundusz Drogowy, który gromadzi i przeznacza środki m.in. na finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych realizowanych przez GDDKiA. Równocześnie z budżetu państwa do KFD ma zostać przeniesione finansowanie zadań Głównego Inspektora Transportu Drogowego związanych z zapewnieniem funkcjonowania stacjonarnych fotoradarów oraz obudowy na te urządzenia.

Izabela Kunowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32069 )
Array ( [docId] => 32069 )