Kto odpowiada za brak legalizacji tachografu

Data: 24-11-2015 r.

Kierowca poruszający się pojazdem, w którym jest tachograf, musi pamiętać o okresowej legalizacji (sprawdzeniu okresowemu), niezależnie od tego, czy jest to tachograf cyfrowy, czy starego typu tachograf analogowy. Decydujące znaczenie ma fakt samego zainstalowania tachografu w pojeździe, natomiast bez znaczenia jest czy kierowca ma obowiązek stosować tachograf, czy też korzysta z wyłączenia z obowiązku stosowania tachografu. Inaczej mówiąc, jeżeli tachograf jest zainstalowany, musi być ważna legalizacja. Legalizacja wykonywana jest przez serwisy tachografów w celu potwierdzenia sprawności tachografu oraz zweryfikowania prawidłowego zapisu dokonywanego przez to urządzenie.

Należy pamiętać, że tę czynność należy przeprowadzać okresowo oraz dodatkowo w innych określonych przypadkach. Zgodnie z przepisami legalizację tachografu przeprowadza się co dwa lata. Przy każdej legalizacji serwis tachografów umieszcza tabliczkę pomiarową, na której znajduje się szereg różnych informacji, w tym data ważności legalizacji. Tabliczka umieszczana jest w widocznym miejscu, najczęściej w samym tachografie lub na wewnętrznej stronie słupka przy drzwiach kierowcy. Daty na tabliczce należy ściśle przestrzegać, ponieważ nawet niewielkie przekroczenie tego terminu naraża na wysokie kary.

Wysokie kary

 

Konsekwencje tego zaniedbania odczuje nie tylko kierowca, który może zostać ukarany mandatem karnym wysokości 200 zł, ale także wobec firmy zostanie wszczęte postępowanie o nałożeniu kary wysokości 1.000 zł. Niestety, to nie wszystko, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym dodatkową dolegliwość poniesie także zarządzający transportem, który musi liczyć się z karą nawet 2.000 zł. Ta najwyższa kara dla zarządzającego transportem wynika z tego, że jest osobą, do której kompetencji należy między innymi dbałość flotę, w tym za prawidłowe użytkowanie urządzeń rejestrujących – tachografów. Jedynym pozytywnym aspektem jest fakt, że w przypadku braku legalizacji tachografu kontrolujący nie ma prawa wycofania pojazdu z ruchu lub zatrzymania dowodu rejestracyjnego, natomiast po kontroli pojazd musi zostać skierowany do serwisu tachografów.

Tachograf traci legalizację nie tylko w przypadku upływu daty ważności legalizacji, ale także w innych określonych przepisami przypadkach, takich jak:

- zmiana numeru rejestracyjnego,

- naprawa tachografu,

- uszkodzenie lub zerwanie plomb zabezpieczających w tachografie lub na wyjściu impulsatora ze skrzyni biegów,

- uszkodzenie lub nieczytelność tabliczki legalizacyjnej,

- brak tabliczki znamionowej tachografu,

- zmiana obwodu tocznego kół powyżej dopuszczalnych wartości (dopuszczalny błąd +/- 4%).

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Tagi: tachograf

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38085 )
Array ( [docId] => 38085 )