ITD może kwestionować uwierzytelniony notarialnie wypis z licencji

Data: 09-09-2015 r.

Organ udzielający licencji wspólnotowej wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Organ, który udziela licencji (w Polsce jest nim Główny Inspektor Transportu Drogowego), wydaje również wypisy w określonej liczbie. Przepisy unijne używają określenia „uwierzytelnione wypisy z licencji” i „uwierzytelnione kopie licencji”. Jednakże ustawa o transporcie drogowym zarówno w regulacjach odnoszących się do kwestii udzielania licencji, jak i w wykazie dokumentów, w jakie należy wyposażyć kierowcę stanowi, że w Polsce obowiązkowym dokumentem, jaki przedsiębiorca musi posiadać oraz jaki kierowca jest zobowiązany przedstawić do kontroli, jest m.in. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji.

 

Tym samym należy uznać, że jedynym dopuszczalnym dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika drogowego licencji, jaki powinien podczas kontroli przedstawić kierowca, jest oryginalny wypis (a nie uwierzytelniona kopia). Natomiast jedynym organem, który jest uprawniony do wydawania tych wypisów, jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, w trybie, jaki określa ustawa o transporcie drogowym oraz rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Przedsiębiorca może uwierzytelnić u notariusza kopię licencji w innych celach, np. udokumentowania w określonych okolicznościach posiadanych uprawnień, jednak jeśli będzie próbował posługiwać się ową uwierzytelnioną kopią podczas kontroli drogowej zamiast oryginalnego wypisu z licencji, zostanie to uznane za nieprawidłowość i potraktowane na równi z brakiem wypisu w ogóle. Za to naruszenie kierowca i zarządzający poniosą konsekwencje w postaci mandatów karnych – kierowca zapłaci 500 zł, a zarządzający aż 2.000 zł.

Jakub Wolański

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37750 )
Array ( [docId] => 37750 )