Rozpoznawanie wniosku o umorzenie kary przez ITD

Data: 17-11-2013 r.

ITD, rozpoznając wniosek o umorzenie kary, nie może z góry zakładać, że oświadczenia dotyczące sytuacji przewoźnika są nieprawdziwe, tylko dlatego iż kiedyś złożył niewiarygodne zeznania w innej sprawie.

ITD ukarała przewoźnika za liczne naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Przewoźnik złożył wniosek o umorzenie kary. Powołał się w nim na trudną sytuację materialną i zdrowotną. Podkreślił, że otrzymuje niewielką emeryturę w wysokości około 600 zł miesięcznie i cierpi na liczne schorzenia wymagające leczenia szpitalnego.

Rozpoznający wniosek o umorzenie kary WITD uznał, że tylko część tej argumentacji jest prawdziwa. Organ stwierdził, że wnioskodawca jest osobą niewiarygodną, co potwierdzają jego sprzeczne zeznania złożone w trakcie wcześniejszego postępowania w sprawie nałożenia innej kary. Przewoźnik złożył więc odwołanie do GITD, jednak decyzja o odmowie umorzenia kary została utrzymana w mocy. Ukarany złożył zatem skargę do sądu administracyjnego.

Sąd uchylił decyzję GITD. W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że aktualna sytuacja materialna, zdrowotna i rodzinna przewoźnika nie została należycie wyjaśniona. Organy ITD nie zbadały, czy żona przedsiębiorcy uzyskuje jakieś dochody, czy też musi utrzymywać się z jego emerytury. Nie ustaliły też, czy ze względu na stan zdrowia wnioskodawca jest zdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

ITD poprzestała na stwierdzeniu, że wnioskodawca jest niewiarygodny. Miało to wynikać z jego sprzecznych zeznań złożonych w postępowaniu wszczętym w sprawie innych naruszeń. Jednak niedopuszczalne jest wyciągnięcie takiego wniosku tylko na podstawie wcześniejszych zeznań. Nie zwalnia to ITD z obowiązku należytego rozpatrzenia wniosku o umorzenie kary. Organy powinny rozważyć, jakie skutki ekonomiczne dla wnioskodawcy pociągnie przymusowa egzekucja kary.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32086 )
Array ( [docId] => 32086 )

Array ( [docId] => 32086 )