Uszkodzenie karty kierowcy w trasie – jak uniknąć zapłaty mandatu w przypadku kontroli

Data: 11-12-2015 r.

Karta kierowcy jest zwykłym urządzeniem technicznym, które w każdym momencie może się zepsuć. Uszkodzenia karty kierowcy mogą być mechaniczne, np. pęknięcie, złamanie, odkształcenie lub techniczne, czyli dane nie rejestrują się prawidłowo na karcie lub nie da się ich odczytać. Generalna zasada mówi, że kierowca, prowadząc pojazd bez sprawnej karty kierowcy naraża siebie na karę 2.000 zł, a firmę nawet na 5.000 zł. Niewątpliwie jednak uszkodzenie karty jest sytuacją nadzwyczajną i dopuszczalną z punktu widzenia przepisów. Można bowiem uniknąć kary pod warunkiem spełnienia określonych obowiązków.

Pierwszym obowiązkiem jest zawiadomienie organu wydającego kartę, czyli w przypadku polskich kart Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Kierowca ma na to maksymalnie siedem dni kalendarzowych, licząc od dnia uszkodzenia karty. Wraz ze zgłoszeniem uszkodzenia karty musi wystąpić o wydanie jej duplikatu. Należy pamiętać, że z takim wnioskiem powinien wystąpić wyłącznie kierowca, nie może zrobić tego za niego ktoś inny lub jego firma.

Po drugie kierowca musi robić wydruki z tachografu zarówno na początku trasy, jak i po jej zakończeniu – na początku i na końcu dziennego okresu prowadzenia pojazdu. Na początku dziennego okresu swojej aktywności kierowca musi na wydruku odnotować:

1)      swoje dane identyfikacyjne:

  • imię nazwisko,
  • numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy,
  • podpis,

2)      okresy wykonywania „innej pracy”, „okresy gotowości”, przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.

Natomiast po zakończeniu dziennego okresu prowadzenia na wydruku z tachografu cyfrowego kierowca wpisuje:

1)      okresy wykonywania „innej pracy”, „okresy gotowości”, przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku – od momentu sporządzenia wydruku wykonanego na początku trasy,

2)      swoje dane identyfikacyjne:

  • imię i nazwisko,
  • numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy,
  • podpis.

Zachowanie wymienionych warunków uprawnia kierowcę do jazdy z uszkodzoną kartą przez maksymalny okres 15 dni. Za przekroczenie tego czasu kierowca może zostać ukarany karą w wysokości 500 złotych. Podobna sytuacja jest w przypadku utraty karty kierowcy wskutek jej zgubienia lub kradzieży.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38210 )
Array ( [docId] => 38210 )