Użyczając pojazd warto zabezpieczyć się przed karami za jazdę bez karty kierowcy

Data: 13-09-2016 r.

Jeżeli chcemy użyczyć pojazd osobie do celów prywatnych musimy zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami z tytułu nieprawidłowości za okres przekazania pojazdu. Dlatego należy w każdym przypadku mieć umowę z osobą, której użyczamy pojazd. W przeciwnym razie przewoźnik ryzykuje nawet 5.000 złotych kary.

Umowa użyczenia może być odpłatna lub nieodpłatna lecz powinna być zawarta na piśmie, ponieważ taka forma będzie najlepszym dowodem dla kontrolujących. Oczywiście sam fakt zawarcia umowy nie oznacza, że kontrolujący automatycznie uwzględni ten dokument, ponieważ zawsze może żądać dodatkowych dowodów np. w postaci przesłuchania osoby, której ten pojazd został użyczony. Niewątpliwie jednak należy się liczyć z tym, że każdy przejazd bez karty kierowcy będzie na pewno szczegółowo wyjaśniany. Jeżeli odpowiednio wykażemy kontrolerom uzasadnione przejazdy bez wymaganej karty kierowcy możemy uniknąć za to kary. Natomiast w odwrotnym przypadku sankcja na firmę może wynieść 5.000 złotych z tytułu nierejestrowania na karcie kierowcy danych w zakresie aktywności kierowcy.

Ważne jest także, aby użyczając pojazd przestrzegać pewnych zasad. Po pierwsze przed przekazaniem pojazdu innej osobie, nawet na krótki okres, należy sczytać dane z tachografu cyfrowego. Taki obowiązek wynika z przepisów rozporządzenia o sczytywaniu danych z kart kierowców i tachografów. Po drugie musimy być w stanie udowodnić, że w okresie jady bez karty przejazdy wykonywał podmiot, któremu pojazd został użyczony. Dodatkowo, jeżeli przekazujemy pojazd kierowcy bez karty należy go zobowiązać do wykonywania przejazdów korzystając z opcji w tachografie OUT (czyli poza zakresem zastosowania przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006).

Oczywiście takie przejazdy bez karty muszą podlegać włączeniom określonym w art. 3 lub 13 rozporządzenia (WE) 561/2006, ponieważ w innym przypadku przejazd bez karty będzie niedozwolony. Dlatego dla przedsiębiorcy odpowiednie zabezpieczenie się poprzez podpisanie umowy będzie najlepszym argumentem przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony służb kontrolnych. Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z 12 września 2014 r. (sygn. akt III SA/Łd606/14) nakazał prowadzenie dokumentacji zarówno przejazdów na rzecz firmy jak też innych przejazdów z wyraźnym wyodrębnieniem takich przejazdów od siebie. W przeciwnym razie – jak stwierdził sąd stwierdził – odpowiedzialność z tytułu nieudokumentowanych przebiegów ponosi firma użytkująca pojazd.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39490 )
Array ( [docId] => 39490 )