Przeszkolenie kierowcy nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za prawidłowe opisywanie tarczek

Data: 17-07-2016 r.

Jednym z podstawowych obowiązków kierowcy w zakresie obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych jest prawidłowe i czytelne wypełnianie wykresówek. Przed włożeniem tarczki do tachografu kierowca musi wypełnić rubryki dotyczące jego danych osobowych (pełne imię i nazwisko), numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika kilometrów oraz datę i miejsce jej włożenia. Natomiast kończąc użytkowanie tarczki, musi wpisać stan licznika kilometrów oraz datę i miejsce końcowego używania wykresówki. Brak tych danych lub nieprawidłowe wpisy narażają kierowcę na poważne konsekwencje.

W przypadku kontroli drogowej kontroler nałoży mandat karny na samego kierowcę i dodatkowo będzie dochodził, dlaczego doszło do naruszenia. Firma może zostać zwolniona z odpowiedzialności jeżeli wykaże, że nie miała wpływu na powstanie tego naruszenia lub naruszenie powstało w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć. Jednym z dowodów, jakie firma powinna w takiej sytuacji przedstawić, może być dokumentacja potwierdzająca odpowiednie szkolenia kierowcy.

Przykład:

Kierowca błędnie opisuje tarczki, za co został ukarany. Pracodawca skierował kierowcę na stosowne przeszkolenie i posiada na tę okoliczność zaświadczenie. Przewoźnik ma jednak obowiązek sprawdzania w firmie, czy oddane tarczki są prawidłowo wypełnione.

 

Inaczej będzie wyglądała kwestia odpowiedzialności firmy za takie naruszenie podczas kompleksowej kontroli w przedsiębiorstwie. W trakcie takiej kontroli będzie sprawdzana nie tylko kwestia organizacji firmy, ale przede wszystkim kwestia nadzoru nad pracą kierowcy. Trudno będzie firmie wytłumaczyć się z błędnego opisywania wykresówek, ponieważ kierowca na obowiązek systematycznego przekazywania ich do firmy. Ta z kolei powinna poddać je weryfikacji pod względem czasu pracy kierowców oraz prawidłowego stosowania i wypełniania wykresówek.

Kontrola w firmie prowadzona przez ITD jest zawsze poprzedzona informacją o zamiarze wszczęcia kontroli. Tak więc istnieje możliwość sprawdzenia tarczek tachografów przez rozpoczęciem kontroli, a ewentualne braki we wpisach lub błędne wpisy powinny zostać skorygowane. Jeżeli tego nie uczyni, kontrolującym będzie bardzo łatwo wykazać brak prawidłowego nadzoru nad kierowcą. To samo dotyczyć będzie sytuacji, gdy kierowca już wcześniej został za braki wpisów ukarany na kontroli drogowej, ponieważ po takiej kontroli powinien niezwłocznie uzupełnić prawidłowo wykresówki.

Adam Janus, ekspert z zakresu transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39213 )
Array ( [docId] => 39213 )