Co grozi pracodawcy, jeżeli w ciągu siedmiu dni nie potwierdzi na piśmie warunków umowy o pracę

Autor: Izabela Nowacka
Data: 08-03-2016 r.

Kierowcy podlegają ustawie o czasie pracy kierowców. Jednak w zakresie nieuregulowanym przepisami tej ustawy, do kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy zastosowanie ma Kodeks pracy. Nawiązanie stosunku pracy powinno być potwierdzone zawarciem umowy o pracę.

Elementy umowy o pracę wymienia art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Z kolei wzór umowy o pracę znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Oprócz zawarcia samej umowy o pracę, pracodawca ma jeszcze dodatkowy obowiązek informacyjny względem pracownika. Otóż, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, musi przekazać mu na piśmie informację o:

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia (pkt 1–4) może też nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Pracodawca, który nie prowadzi rzetelnie akt osobowych pracownika, nie gromadząc wymaganych informacji, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Należy bowiem wyjaśnić, że w części B akt osobowych, przeznaczonej na dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, powinno być przechowywane m.in. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, a także z pisemną informacją określoną w art. 29 § 3 Kodeksu pracy. Jeśli więc pracodawca takiej informacji nie wydał, w aktach osobowych będzie brakowało potwierdzenia przez pracownika zapoznania się z nią. Trzeba przy tym pamiętać, że jeżeli pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38681 )
Array ( [docId] => 38681 )

Array ( [docId] => 38681 )