Kiedy nie otrzymasz zezwolenia na pracę kierowcy cudzoziemca

Autor: Jakub Wolański
Data: 22-12-2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. będą zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Sprawdź, kiedy możesz nie otrzymać zezwolenia na pracę dla takiej osoby na stanowisku kierowcy oraz, czy kierowca może wykonywać pracę krótkoterminową.

Starosta będzie mógł odmówić udzielenia zezwolenia na pracę, jeśli pracodawca:

 • posługiwał się podrobionymi dokumentami,

 • był ukarany za nielegalne powierzanie pracy,

 • naruszał prawa pracownicze,

 • nie płacił składek ubezpieczeniowych i podatków,

 • nie przestrzegał warunków zatrudnienia.

W dalszym ciągu będą obowiązywały odmowa lub uchylenie udzielenia zezwolenia na pracę, jeśli przedsiębiorca został dwukrotnie skazany za nielegalne powierzenie pracy w ciągu dwóch lat. Zasady odmowy nie zostaną zaostrzone, ale ich utrzymanie wydaje się zasadne, aby nie uniemożliwiać pracodawcom korzystania z pracy cudzoziemców z powodu jednorazowej pomyłki.

Tylko niektóre z rodzajów prac zostaną objęte zezwoleniem na pracę krótkoterminową. Projekt ustawy zakłada, że najważniejsze z sektorów gospodarki, które mają duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, to rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Jednak będzie można podjąć taką pracę również np. w transporcie. Będzie to zezwolenie na pracę krótkoterminową, czyli 6 miesięcy w okresie kolejnych 12. Innymi słowy, okres pobytu obcokrajowca się nie zmieni, a jedynie ta praca nie będzie traktowana jako sezonowa. W tym przypadku zezwolenia takie będą skierowane do węższej grupy państw, które obecnie posługują się oświadczeniami (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Federacja Rosyjska lub Ukraina).

Warunki wydania zezwoleń na pracę krótkoterminową są analogiczne do przypadku tych na pracę sezonową. Wniosek o wydanie zezwolenia, po pozytywnej weryfikacji, będzie wpisywany do ewidencji wniosków w sprawie pracy krótkoterminowej. Wówczas także konsulowie będą mieli wgląd do rejestrów w celu ewentualnego sprawdzenia. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu oświadczeń, zostaną sprecyzowane wymogi dotyczące podmiotów, które mogą się ubiegać o uzyskanie zezwolenia na pracę krótkoterminową dla cudzoziemców. Podstawowym warunkiem będzie prowadzenie działalności gospodarczej minimum przez rok. Jeżeli okres ten będzie krótszy, wymagane będzie zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przez minimum trzy miesiące. Będzie to również pierwszy element procedury, który zostanie sprawdzony. Jeśli przedsiębiorca nie spełni tego warunku, starosta nie wyda zezwolenia.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39851 )
Array ( [docId] => 39851 )

Array ( [docId] => 39851 )