Niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym jako kierowca

Data: 09-02-2016 r.

W powszechnym odbiorze osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy powinna cechować się dobrym zdrowiem oraz pełną sprawnością niezbędną do wykonywania tego rodzaju pracy. Czy zatem osoba niepełnosprawna w stopniu nawet umiarkowanym nie może być zatrudniona w charakterze kierowcy?

Pracodawca, poszukując pracowników powinien liczyć się z sytuacją, że do roli kandydata do pracy zgłosi się osoba legitymująca się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potwierdzonym właściwym orzeczeniem. Do tej grupy zaliczają się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.

 

Należy pamiętać, że fakt zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie stanowi okoliczności wyłączającej możliwość jej zatrudnienia u pracodawcy, który nie zapewnia warunków pracy chronionej – w przypadku gdy stanowisko pracy zostanie przez pracodawcę przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. O przystosowanym stanowisku pracy można mówić w przypadku gdy jest ono odpowiednio oprzyrządowane i dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Warto przypomnieć, że nie ma już obowiązku uzyskania przez pracodawcę opinii inspektora pracy w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przyjmowana do pracy, podobnie jak każdy inny pracownik, musi przejść profilaktyczne badania lekarskie. W przypadku osób niepełnosprawnych zgoda lekarza medycyny pracy na pracę na stanowisku pracy i w warunkach pracy określonych w skierowaniu na badania lekarskie jest niezmiernie istotna. Jeżeli wyniki badań profilaktycznych wykażą brak przeciwwskazań do pracy osoby niepełnosprawnej w roli kierowcy, wówczas pracodawca może podjąć decyzję o formalnym zatrudnieniu pracownika.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną – w tym w stopniu umiarkowanym – należy pamiętać, że w stosunku do tej kategorii pracowników obowiązują szczególne przepisy dotyczące czasu pracy. Normy czasu pracy wynikające zarówno z kp, jak i ustawy o czasie pracy kierowców nie odnoszą się bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Należy w tej kwestii odwołać się do postanowień ustawy o rehabilitacji.

Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert ds. prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38567 )
Array ( [docId] => 38567 )