Odpowiedzialność właściciela pojazdu za wykroczenia drogowe kierowcy

Data: 11-12-2013 r.

Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym zakłada, że odpowiedzialność za przekroczenie prędkości oraz przejechanie na czerwonym świetle oprócz kierowcy poniesie też właściciel pojazdu. Ustalanie sprawcy nie będzie już konieczne.

Jeżeli przygotowany przez posłów projekt wejdzie w życie, przekroczenie prędkości na drodze i niestosowanie się do sygnałów świetlnych, będą traktowane jako delikty administracyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu do nałożenia kary ustalenie sprawcy nie będzie już konieczne. W konsekwencji odpowiedzialność za naruszenia drogowe kierowcy poniesie również właściciel lub posiadacz pojazdu (osoba fizyczna lub prawna), którym popełniono naruszenie. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma zatem na celu zwiększenie skuteczności karania zbyt szybkiej jazdy i przejeżdżania na czerwonym świetle.

Właściciela pojazdu lub inny podmiot posiadający prawo władania pojazdem będzie ustalał GITD w oparciu o dane i informacje z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Potem zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary administracyjnej za popełnione naruszenie.

W projekcie określono kilka wyjątków pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności właściciela pojazdu za naruszenia drogowe kierowcy. Chodzi tu o przypadki:

  • użycia pojazdu wbrew woli właściciela albo innego podmiotu,

  • użycia pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego,

  • użycia pojazdów przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz organizacji międzynarodowych,

  • wskazania, przez właściciela pojazdu albo inny podmiot, osoby, która była właścicielem w chwili ujawnienia naruszenia,

  • wykazania, że kierujący pojazdem działał w stanie wyższej konieczności w chwili popełnienia naruszenia.

Ponadto nowelizacja przewiduje ostrzejsze kary dla kierowców notorycznie przekraczających prędkość. Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego naruszenia będą podwyższane o 50%. Natomiast w przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary będzie podlega podwojeniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33621 )
Array ( [docId] => 33621 )

Array ( [docId] => 33621 )