Problemy kierowców w WORD-ach mają się skończyć

Data: 27-03-2013 r.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie informatycznego systemu egzaminowania kandydatów na kierowców. Kursanci mieli problem z przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy w 35 ośrodkach ruchu drogowego.

Minister transportu Sławomir Nowak podpisał 1 marca 2013 r. rozporządzenia o powrocie papierowego obiegu dokumentów przy egzaminach na prawo jazdy. Rozporządzenia zostały skierowane do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a potem zostaną przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Brak danych o przyszłych kierowcach

19 stycznia wprowadzono nie tylko nowy system egzaminów teoretycznych, ale również elektroniczny obieg dokumentów. Jednak okazało się, że niektóre wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD-y) nie mają możliwości pobierania danych o kandydatach na kierowców przez Internet od starostw, które wydają prawa jazdy. Mogą kompletować informacje o kursantach jedynie w formie papierowej. Dlatego przyszli kierowcy mieli problem z przystąpieniem do egzaminu.

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) wraz z grupą Sygnity oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) zaoferowały WORD-om system do teoretycznego egzaminowania. Tylko PWPW ma dostęp do danych ze starostw − od 10 lat wydaje prawa jazdy i zbudowała system informatyczny w starostwach. Jednak podpisała umowy jedynie z 20 WORD-ami. Pozostałe ośrodki wybrały system egzaminowania przygotowany przez ITS. W konsekwencji większość WORD-ów w Polsce nie ma dostępu do systemu w starostwach. Problem polega na tym, że systemy nie są ze sobą kompatybilne.

Konsekwencje także dla Ministerstwa Transportu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konsorcjum ITS - Sygnity zostało złożone w lutym. Ministerstwo Transportu podejrzewa, że konsorcjum podało nieprawdę w dokumentacji dotyczącej systemu teleinformatycznego. Chodzi m.in. o informację o dostępie do systemu teleinformatycznego starostw, które wydają prawa jazdy. W zawiadomieniu wskazano, że system przygotowany ITS - Sygnity nie jest zintegrowany z systemem wydającym prawa jazdy.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Problemy mogą mieć teraz głównie szefowie ITS. Nie wykluczone jednak, że kłopoty będą też mieli urzędnicy Ministerstwa Transportu, ponieważ Instytut podlega Sławomirowi Nowakowi. Śledczy poprosili już resort o pełną dokumentację w tej sprawie i nie wykluczają przesłuchań urzędników ministerstwa.

Izabela Kunowska, redaktor naczelna miesięcznika „Kierowca w firmie”


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32163 )
Array ( [docId] => 32163 )