Skarga na wniosek o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne

Autor: Adam Hrycak
Data: 17-05-2014 r.

Wniosek komendanta wojewódzkiego policji o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne z powodu przekroczenia limitu punktów karnych nie podlega skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu.

Wniosek o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne nie jest decyzją administracyjną, więc nie można złożyć na niego skargi do sądu. Można odwołać się dopiero od decyzji starosty w sprawie skierowania na badania do samorządowego kolegium odwoławczego.

Redukcja punktów karnych

Komendant wojewódzki policji zwrócił się do starosty o skierowanie kierowcy na badanie psychologiczne, ponieważ kierowca przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych.

Kierowca zakwestionował wniosek komendanta i wezwał go do jego uchylenia. Stwierdził, że odbył szkolenie redukujące liczbę punktów. Na jego koncie powinno być mniej o 6 punktów karnych, więc wniosek komendanta jest nieaktualny. Jednak komendant nie uchylił wniosku, więc kierowca wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA uznał, że kierowca nie może zaskarżyć wniosku komendanta, i odrzucił skargę.

Wniosku nie da się zaskarżyć

Sąd wyjaśnił, że organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne jest starosta. Decyzja ta jest wydawana, jeżeli kierowca przekroczył liczbę 24 punktów karnych, na wniosek komendanta wojewódzkiego policji. Jeśli kierowca przekroczył limit punktów karnych, musi poddać się badaniu psychologicznemu.

W takiej sytuacji komendant wojewódzki policji nie ma innego wyjścia, jak tylko wystąpić z wnioskiem do starosty o skierowanie kierowcy na badania psychologiczne. Wniosek ten nie jest ani decyzją administracyjną, ani postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym, które można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Odwołanie od decyzji starosty

Skierowanie na badania psychologiczne następuje w drodze decyzji wydanej przez starostę. Zatem dopiero po złożeniu odwołania od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego skierowanie na badania może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego.

Dopiero w skardze na decyzję wydaną przez SKO kierowca może zawrzeć zarzuty dotyczące nieprawidłowości wniosku komendanta wojewódzkiego policji. Może tam np. wskazać, że w rzeczywistości nie przekroczył dopuszczalnego limitu punktów i wniosek komendanta był przedwczesny.

Źródło:

postanowienie WSA w Opolu z 21 marca 2014 r., II SA/Op 123/14.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34886 )
Array ( [docId] => 34886 )

Array ( [docId] => 34886 )