Szkolenie kierowców z bhp

Autor: Karol Lankamer
Data: 08-05-2015 r.

Mała firma transportowa może sama przeszkolić kierowców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby szkolące pracowników mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe bhp i posiadać aktualne zaświadczenie.

Szkolenie wstępne bhp obejmuje dwie części. Podstawową z nich jest instruktaż ogólny. Jeśli pracodawca zatrudnia do 10 pracowników, może sam go przeprowadzić, pod warunkiem że odbył szkolenie skierowane dla pracowników tej służby. Może powierzyć ten obowiązek także innemu pracownikowi, który ukończył już szkolenie okresowe bhp i ma ważne zaświadczenie.

W przypadku stanowisk robotniczych i tych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, szkolenie należy uzupełnić o instruktaż stanowiskowy. Przeprowadza go wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkoleni w tym zakresie. Przeszkolenie w zakresie prowadzenia takiego instruktażu jest elementem szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, które należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia pierwszego pracownika.

Instruktaż stanowiskowy należy powtórzyć, jeśli warunki wykonywania pracy istotnie się zmieniają. Może to wynikać ze zmiany stanowiska pracy lub powierzenia podwładnemu pracy na kilku stanowiskach. Wówczas możliwość przeniesienia do innej pracy lub powierzenia dodatkowych obowiązków zależy od wcześniejszego przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Podobnie, gdy dochodzi do zmiany warunków świadczenia pracy.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37115 )
Array ( [docId] => 37115 )

Array ( [docId] => 37115 )