Zgoda pracodawcy na skopiowanie akt osobowych przez kierowcę

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 30-01-2015 r.

Pracownik ma prawo wglądu do swojej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Mimo że przepisy nie pozwalają mu kopiować tych dokumentów, to pracodawca może wyrazić na to zgodę w szczególnych sytuacjach.

Pracodawca ma obowiązek udostępniać akta osobowe pracownikowi, ale nie musi umożliwiać mu ich kopiowania. Oznacza to, że przedsiębiorca teoretycznie może odmówić takiej prośbie. Jednak nie zawsze wydaje się to celowe. Prośba pracownika może być podyktowana różnymi okolicznościami, np. w wyniku zalania mieszkania stracił oryginalne dokumenty związane z zatrudnieniem, a występuje obecnie do ZUS o przyznanie renty lub emerytury i oryginały chce zastąpić potwierdzonymi za zgodność kserokopiami z akt osobowych firmy.

Gdy kierowca chce podać firmę do sądu, akta osobowe mogą być materiałem dowodowym w sprawie i sąd zobowiąże pracodawcę do ich dostarczenia w oryginale. W trakcie postępowania pracownik będzie mógł przeglądać akta sprawy, w tym również dołączone do nich akta osobowe i wtedy wolno mu będzie zażądać kopii tych dokumentów.

Wydaje się więc, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca zezwolił na takie działanie. Oczywiście lepiej, żeby odbyło się to pod nadzorem upoważnionych osób, np. pracownika działu kadr odpowiedzialnego za akta osobowe. Warto też zadbać, żeby akta kserowała osoba upoważniona, a nie zainteresowana nimi.

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36476 )
Array ( [docId] => 36476 )

Array ( [docId] => 36476 )