Zaliczka na podróż za granicę w różnych walutach

Autor: Ewa Drzewiecka
Data: 28-05-2014 r.

Kierowca przejeżdżający przez kilka państw w delegacji zagranicznej może otrzymać zaliczkę w różnych walutach. Jeśli wyrazi zgodę, może pobrać zaliczkę w złotówkach ale w wysokości równej przysługującej zaliczce w obcej walucie. 

W sferze budżetowej kwestie wypłacania zaliczek na zagraniczne wyjazdy służbowe reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. Przepisy te stosują także prywatni przedsiębiorcy.

Zgodnie z nimi pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w złotówkach w wysokości równej przysługującej zaliczce w obcej walucie. Stosuje się wówczas średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie:

  • otrzymanej zaliczki,

  • wymienialnej albo

  • polskiej według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Z rozporządzenia wynika zatem, że zaliczkę można wypłacić zarówno w walucie obcej, jak i w polskiej. W tym drugim przypadku potrzebna jest zgoda pracownika. Takie rozwiązanie przyjęto ze względu na to, że wypłacona zaliczka ma ułatwić podróż służbową.

Ewa Drzewiecka, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34964 )
Array ( [docId] => 34964 )

Array ( [docId] => 34964 )