Zaświadczenie o niekaralności kierowcy nie traci ważności

Data: 02-10-2013 r.

Kierowcy zawodowi nie mogą być karani, jednak nie wiadomo dokładnie, jak mają potwierdzić swoją niekaralność. Pracodawca może wystąpić sam z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego o zaświadczenie o niekaralności pracownika.

Przedsiębiorca ma prawo uzyskać informację o przyszłych pracownikach, którzy:

 
  • muszą wykazać się niekaralnością,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • zajmują określone stanowisko,
  • wykonują określony zawód lub
  • prowadzą określoną działalność gospodarczą.

Pracownik może także sam wystąpić do KRK o zaświadczenie o niekaralności. Jednak musi za to zapłacić i czekać na odpowiedź ok. 2 tygodnie. Dlatego bardzo często kierowcy składają oświadczenia, w których potwierdzają swoją niekaralność. Takie oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez pracownika i zawierać klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zaświadczenie o niekaralności nie musi być aktualizowane co pół roku. Dokument ten nie ma okresu ważności. Jednak z umowy o pracę może wynikać obowiązek okresowego dostarczania nowych zaświadczeń bądź oświadczeń o niekaralności. Gdy umowa nie zawiera takiego zapisu, pracownik nie musi okresowo dostarczać nowych zaświadczeń o niekaralności. Pracodawca może żądać od kierowcy złożenia stosownego oświadczenia i ewentualnie sam je zweryfikować w Krajowym Rejestrze Karnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32194 )
Array ( [docId] => 32194 )