Co zrobić, gdy ładunek został źle rozmieszczony

Data: 22-01-2016 r.

Za załadunek towaru odpowiada nadawca lub załadowca, ale niekoniecznie w razie nieprawidłowości zostanie ukarany. Dlatego dobrze, żeby kierowca sprawdził, czy wszystkie niezbędne czynności zostały przy tym wykonane.

Jednymi najważniejszych kwestii, o które trzeba zadbać podczas przewozu towaru, są obowiązki związane z załadunkiem.

Kierowca niech przypilnuje

Odpowiedzialność związana z czynnościami ładunkowymi obciąża nadawcę lub załadowcę. Jeśli przewoźnik umówi się tak z nadawcą, to załadowcą może być również on sam. Przejmuje wówczas na siebie wszelkie obowiązki i odpowiedzialność związaną z załadunkiem. Najczęściej jednak załadowcą jest odrębny podmiot.

Również kierowca, który podstawia pojazd do załadunku, może, a nawet powinien ingerować w czynności ładunkowe, doglądać ich, sprawdzać ich prawidłowość, oraz zweryfikować ich zabezpieczenie. Choć załadowca musi tak załadować towar i zabezpieczyć go, aby nie naruszać przepisów ruchu drogowego, przepisów o drogach publicznych, nie powodować zagrożenia podczas jazdy oraz nie przekraczać parametrów pojazdu, to i tak podczas wykonywania przejazdu odpowiedzialność mogą ponosić przewoźnik oraz kierowca.

Kwestia rozmieszczenia ładunku

Zatem to głównie na kierowcy spoczywa odpowiedzialność, aby sprawdzić najpierw ładunek, czyli jego zgodność z listem przewozowym, oraz jego opakowanie, które powinno odpowiednio zabezpieczać przewożone przedmioty i pozwalać na ich łatwe zamocowanie. Ważną kwestią jest odpowiednie zamocowanie ładunku. Ładunek bowiem powinien być zabezpieczony przed przesunięciem się podczas jazdy i wykonywanych manewrów.

Rozmieszczenie ładunku ma wpływ zarówno na stateczność pojazdu (rozmieszczenie na boki), jak i na zachowanie prawidłowych nacisków osi (rozmieszczenie przód − tył). Jeśli kierowca uzna, że załadowca źle rozmieścił lub zabezpieczył ładunek, nie powinien rozpocząć przewozu, gdyż wówczas to na nim i przewoźniku skupi się odpowiedzialność za takie nieprawidłowości. Przewoźnik ma prawo żądać od załadowcy dochowania wszelkiej staranności przy załadunku i zachowania przepisów pod rygorem odmowy wykonania przewozu.

Zapamiętaj!

Przewoźnik i kierowca nie uwolnią się od odpowiedzialności, jeśli podpisana z załadowcą umowa uniemożliwia im wpływ na sposób załadunku i zabezpieczenie ładunku. Odpowiedzialność bowiem wynika wprost z przepisów prawa i żadna umowa nie może tej odpowiedzialność znieść. Skoro przewoźnik podpisał niekorzystną dla siebie umowę, oznacza to, że godzi się na ponoszenie odpowiedzialności w razie niedopełnienia przez kontrahenta swoich obowiązków.

Paweł Miklis, specjalista w zakresie prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38454 )
Array ( [docId] => 38454 )

Array ( [docId] => 38454 )