Dokumenty potrzebne do wykonywania przewozów międzynarodowych

Autor: Stwora Sylwia
Data: 22-10-2012 r.

Prowadzenie działalności przewozowej rzeczy i osób na terenie Polski przestaje Ci wystarczać i myślisz o rozszerzeniu jej na arenę międzynarodową? Przede wszystkim musisz posiadać licencję na międzynarodowy transport drogowy. Jeśli zamierzasz poruszać się poza obrębem państw członkowskich Unii Europejskich, nie obędzie się bez międzynarodowego prawa jazdy (IDP).

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Pierwszym dokumentem, który jest niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa trudniącego się działalnością transportową jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. Uzyskasz go po zdaniu odpowiedniego egzaminu, który potwierdzi Twoją wiedzę z zakresu prawa przewozowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego i prawa finansowego, bezpieczeństwa na drodze, zasad ochrony środowiska, jak i zarządzania firmą. Certyfikat wydaje Instytut Transportu Samochodowego.

Licencja na międzynarodowy transport drogowy

Dopiero wówczas możesz starać się o kolejny dokument, którym jest licencja na międzynarodowy transport drogowy wydawana przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego z upoważnienia Ministra Infrastruktury (wcześniej warto też uzyskać licencję krajową). Przedsiębiorca ubiegający się nią musi przedłożyć w urzędzie takie dokumenty, jak:

  • poświadczenie posiadania stałej siedziby firmy i bazy pojazdów w jednym z państw członkowskich,
  • poświadczenie zdolności finansowej,
  • zaświadczenie o niekaralności członków firmy,
  • dokumenty, które potwierdzają posiadanie 9 tys. euro na pierwszy pojazd, a w przypadku większej ich ilości - 5 tys. euro na każdy kolejny (wartość euro przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok składania gwarancji finansowej),
  • zaświadczenia o sprawności pojazdów zarejestrowanych w Polsce, np. kserokopie dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi.
Jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów, musi też złożyć dokumenty zaświadczające o prawie do dysponowania nimi.

 

Międzynarodowe prawo jazdy

Na terenie państw UE oraz Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii wystarczy Ci krajowe prawo jazdy. Do przewozu na inny kontynent czy do państwa spoza Unii niezbędny jest międzynarodowy dokument, tzw. ITD, ważny przez 3 lata od momentu wydania.

Aby uzyskać międzynarodowe prawo jazdy nie musisz zdawać żadnych egzaminów czy nabywać dodatkowych uprawnień. Wystarczy posiadać krajowe prawo jazdy oraz złożyć do lokalnego wydziału komunikacji lub transportu i komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o międzynarodowe prawo jazdy (dostępny w siedzibie urzędu lub na jego stronie internetowej),
  • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm pokazujące lewy profilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • ksero krajowego prawa jazdy,
  • ksero oryginału uiszczenia opłaty komunikacyjnej w wysokości 30 zł.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32216 )
Array ( [docId] => 32216 )