Dwie grupy pojazdów zwolnione z opłaty za przejazd autostradami

Data: 28-01-2014 r.

W Sejmie znalazł się projekt zmian w ustawie o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym. Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty za przejazd autostradami ma objąć dwie nowe grupy pojazdów.

Po pierwsze zwolnione z opłaty za przejazd autostradami mają być pojazdy o DMC do 3,5 tony należące do podmiotów wykonujących usługi w pasie autostrady oraz osób przez nie zatrudnionych.

Usługi, o których mowa, to przede wszystkim obsługiwanie miejsc obsługi podróżnych (MOP), stancji benzynowych i lokali gastronomicznych.

Jednak w tym przypadku bezpłatne przejazdy nie będą miały charakteru nieograniczonego. Wymienione podmioty i osoby, po zawarciu umowy z zarządcą danego odcinka autostrady, uzyskiwałyby dokument umożliwiający korzystanie maksymalnie z dwóch bezpłatnych wjazdów i wyjazdów z autostrady leżących najbliżej miejsca ich zamieszkania i wykonywanej pracy.

Drugą grupę pojazdów zwolnionych z opłat za przejazd autostradami mają stanowić pojazdy wykorzystywane do wykonywania usług infrastrukturalnych na autostradzie przez podmioty prawne i fizyczne, które wygrały przetarg na podstawie umowy z operatorem danego odcinka autostrady. Chodzi tu o pojazdy niezbędne do prowadzenia napraw, remontów i utrzymywania w należytej kondycji technicznej infrastruktury autostrady.

Źródło:
projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz krajowym funduszu drogowym − wpłynął do Sejmu 3 stycznia 2014 r.

Adam Hrycak
, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33641 )
Array ( [docId] => 33641 )

Array ( [docId] => 33641 )