Licencja przewoźnika zostanie cofnięta bez względu na jego sytuację

Data: 03-04-2013 r.

Jeżeli przewoźnik ma stracić licencję przewozową z powodu utraty wymogu dobrej reputacji, jego kłopoty finansowe nie są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji w tej sprawie – tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.

Przewoźnik został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za podrobienie umów użyczenia dziewięciu samochodów oraz trzech naczep, które później przedłożył jako autentyczne w trakcie kontroli (jest to przestępstwo z art. 270 §1 Kodeksu karnego).

W związku z tym starosta cofnął licencję przewoźnika z powodu utraty wymogu dobrej reputacji. Organ przypomniał, że wymóg ten nie jest spełniony (przestaje być spełniony) w przypadku:

  • skazania przewoźnika prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przewoźnikowi wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przewoźnik popełnił przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

W skardze przedsiębiorca podkreślił, że czyn, którego się dopuścił, jest mało szkodliwy społecznie. Ponadto cofnięcie licencji będzie miało fatalne skutki dla jego rodziny z uwagi na zaciągnięte kredyty i zawarte umowy leasingu.

Sąd uznał, że argumenty przewoźnika nie mogą zmienić decyzji o cofnięciu licencji, ponieważ żaden organ nie jest upoważniony do ustalania stopnia społecznej szkodliwości czynu określonego w prawomocnym wyroku sądu karnego. Nie ma też znaczenia trudna sytuacja finansowa przewoźnika i jego rodziny. Takie okoliczności nie mogą być w ogóle brane pod uwagę. Ważne jest tylko to, że dobra reputacja została utracona, co musi skutkować cofnięciem licencji przewoźnika.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 1051/12.

Michał Petranik, prawnik, specjalista w zakresie transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32229 )
Array ( [docId] => 32229 )

Array ( [docId] => 32229 )