Przestrzeganie higieny przy przewozie odpadów

Data: 14-06-2014 r.

Pojazdy, które transportują odpady, muszą spełnić wysokie wymagania.Przede wszystkim należy dbać o ich stan sanitarny. Ponadto muszą być odpowiednio skonstruowane, żeby przewóz odpadów przebiegał zgodnie z wymogami.

Jednym z głównym wymogów, które należy spełnić w trakcie odbierania odpadów, jest zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń. Trzeba zabezpieczyć odpady przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu. Ponadto należy dbać o właściwy stan techniczny i sanitarny urządzeń, bardzo często myć je i dezynfekować.

 

Pojazdy powinny być tak skonstruowane, żeby odpady nie rozwiewały się ani nie rozpylały, a także żeby nie były narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Ponadto niektóre z gmin zastrzegają, aby pojazdy przewożące odpady były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

W niektórych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (siwz) można znaleźć również zapis zobowiązujący przedsiębiorcę do odbioru i transportu odpadów komunalnych, także gdy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane odpady, będzie znacznie utrudniony (np. z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp.).

Przedsiębiorcy w umowach z gminą powinni zwrócić szczególną uwagę na zapisy tego typu. Mogą one przysporzyć im dodatkowych kosztów, za które gmina uniknie odpowiedzialności.

Joanna Mazur, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego i ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35094 )
Array ( [docId] => 35094 )