Przewóz na Węgry − odpowiednio wypełnione zezwolenia

Autor: Adam Hrycak
Data: 31-05-2014 r.

Przewoźnicy, wykonujący transport między krajami nienależącymi do UE a Węgrami, muszą pamiętać o podaniu wymaganych informacji w węgierskich zezwoleniach na międzynarodowy przewóz i zezwoleniach EKMT.

Od 4 maja 2014 r. obowiązują zmiany w węgierskiej ustawie regulującej wykonywanie transportu drogowego. Przewoźnicy muszą wypełnić odpowiednie rubryki w zezwoleniach na międzynarodowy przewóz. Jeśli zaś mają zezwolenia EKMT (zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, do których należą m.in. Węgry), muszą wpisać w karnecie do zezwolenia następujące informacje:

  • miejsce przekroczenia granicy węgierskiej,

  • dokładną datę i godzinę wjazdu (dzień, godzina, minuta) oraz

  • zapis licznika kilometrów pojazdu.

Jeśli kierowca nie przestrzega tych wymogów, otrzyma karę za niewskazanie wymaganych informacji oraz za brak zezwolenia na międzynarodowy przewóz lub EKMT albo za to, że ma nieważne zezwolenia.

Ponadto przewoźnik musi okazać zezwolenie na międzynarodowy przewóz lub zezwolenie EKMT nadawcy albo odbiorcy ładunku w miejscu załadunku lub wyładunku towaru na terytorium Węgier. Nadawca lub odbiorca ma obowiązek sprawdzić datę i czas załadunku oraz przechowywać kopie tych dokumentów przez rok, żeby okazać je służbom kontrolnym.

Jeżeli przewoźnik ma zezwolenie EKMT, zapis licznika kilometrów pojazdu powinien umieścić w kolumnie 6. karnetu do zezwolenia. W przypadku węgierskiego zezwolenia na przewozy do i z krajów trzecich, stan licznika kilometrów należy wpisać na odwrotnej stronie zezwolenia, pod miejscem na adnotacje służb celnych. Za nieprzestrzeganie tych przepisów ukarani zostaną także węgierski nadawca lub odbiorca towaru.

Wcześniej te regulacje nie obowiązywały na Węgrzech, nie są także stosowane w innych państwach. Nieprzestrzeganie ich podlega karze pieniężnej zgodnie z krajowymi przepisami Republiki Węgierskiej.

Zapamiętaj!

Polski przewoźnik musi mieć zezwolenie na międzynarodowy przewóz lub EKMT, jeżeli wykonuje transport między krajami nienależącymi do UE a Węgrami (np. przewóz pomiędzy Ukrainą a Węgrami). W przypadku przewozów wewnątrz Unii zezwolenia nie są wymagane.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34990 )
Array ( [docId] => 34990 )

Array ( [docId] => 34990 )