Przewozy rzeczy samochodami do 3,5 t nie wymagają licencji transportowej

Data: 17-05-2013 r.

Osoby, które przewożą towary pojazdami do 3,5 t, nie muszą starać się o licencję transportową. Nie trzeba jej mieć nie tylko na terenie Polski, ale też innych krajów unijnych. Takich usług nie obejmują też obostrzenia przewidziane dla przewozów kabotażowych.

Przepisy rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i 1072/2009, które mówią o obowiązku posiadania licencji transportowej oraz o ograniczeniach w wykonywaniu kabotażu, odnoszą się (w przypadku przewozu rzeczy) wyłącznie do przewozów wykonywanych pojazdami, których DMC wykracza poza 3,5 t.

Oznacza to, że na terytorium innego państwa, które jest członkiem UE, można wykonywać pojazdami o DMC do 3,5 t przewozy rzeczy bez licencji transportowej oraz bez ograniczeń ilościowych i czasowych dotyczących kabotażu.

Uwaga!

Przewozy rzeczy wykonywane pojazdami o DMC do 3,5 t są zwolnione z obowiązku używania tachografów. Zarówno w Polsce, jak i w większości państw UE czas pracy kierowców takich pojazdów nie podlega więc kontroli drogowej.

Wyjątek to terytorium Niemiec, gdzie normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków mają zastosowanie także do mniejszych pojazdów do przewozu towarów, tj. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,8 t do 3,5 t. Kierowcy tych samochodów są obowiązani prowadzić i mieć przy sobie tzw. karty kierujących pojazdem.

Okres ich przechowywania wynosi 28 dni kalendarzowych. W takim formularzu należy na bieżąco zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej: http://www.bag.bund.de/cln_011/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare_Hinweisblaetter/Tageskontrollblatt.html.

Każda strona formularza musi zawierać:

  • imię i nazwisko kierowcy,
  • datę,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • stan licznika oraz
  • nazwę miejscowości, w której rozpoczęto i w której zakończono jazdę.

Wszystkie dane należy wpisywać bezzwłocznie. W przypadku gdy kierowca nie prowadził pojazdu, powinien okazać zaświadczenie o dniach wolnych, tzw. zaświadczenie o działalności. Musi ono spełniać identyczne wymogi, jak zaświadczenie o działalności dla kierowców dużych pojazdów, powyżej 3,5 t, tzn. być wystawione na komputerze i podpisane przez przedsiębiorcę albo upoważnioną przez niego osobę, która nie jest kierowcą danego pojazdu, oraz przez samego kierowcę. Ręcznie wystawione zaświadczenia są niedopuszczalne.

Według Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów (BAG) za niedziele i dni świąteczne nie jest wymagane przedłożenie zaświadczenia, chyba że istnieje przypuszczenie, że kierowca prowadził w niedzielę lub w dzień świąteczny pojazd, dla którego wymagane było udokumentowanie czasu pracy kierowcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

mam pytanie-czy samochodem do 3,5 t DMC można wykonać dowolną ilość przewozu na terenie np.Francji? Bo tak wynika z tego artykułu a wydaje mi się że obostrzenia kabotażowe dotyczące ilości obejmują również auta poniżej 3,5t DMC. Prosze o podpowiedz. Dziękuje.

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 32241 )
Array ( [docId] => 32241 )

Array ( [docId] => 32241 )