Zmienią się zasady zatrudniania osób zarządzających transportem

Data: 10-05-2013 r.

Według zmienionej ustawy o transporcie zarządzający transportem będą wyznaczani na nowych zasadach. Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życie w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1071/2009, jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Właściciel firmy musi jednak zawrzeć specjalną umowę z osobą posiadającą certyfikat kompetencji zawodowych, spełniającą odpowiednie wymogi.

 

W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym znalazł się jednak przepis, zgodnie z którym mikroprzedsiębiorcy nie będą musieli uzyskiwać zgody organu udzielającego zezwolenia na wyznaczenie zarządzającego transportem na podstawie umowy. Mikroprzedsiębiorcy to tacy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły tej sumy.

Kto może być zarządzającym transportem

Osoba, która ma być zarządzającym transportem, musi spełniać następujące warunki:

 • mieć dobrą reputację;
 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych;
 • zawrzeć z przedsiębiorcą umowę precyzującą zadania, które ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określającą zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania te obejmują w szczególności: utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;
 • kierować operacjami transportowymi nie więcej niż u czterech różnych przedsiębiorców, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem do 50 pojazdów;
 • wykonywać zadania wyłącznie w interesie swojego przedsiębiorstwa, niezależnie od innych podmiotów, na rzecz których wykonuje przewozy.

  Ważność certyfikatów kompetencji zawodowych

  W nowelizacji ustawy o transporcie drogowym rozwiano wątpliwość dotyczącą certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych przed 4 grudnia 2011 r. Certyfikaty te uznano za równoważne z nowym certyfikatem, uprawniającym do ubiegania się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Podkreślono, że właściciele starych certyfikatów nie muszą ponownie zdawać egzaminu ani zaliczać egzaminu uzupełniającego.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 32239 )
  Array ( [docId] => 32239 )