Zdolność finansowa przewoźnika

Data: 27-05-2013 r.

Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu, zdolność finansowa przewoźnika musi być udokumentowana za pomocą odpowiednich dokumentów. Dodatkowo muszą być one poświadczone przez upoważnione osoby.

Przedsiębiorca powinien posiadać kapitał i rezerwy w wysokości 9.000 euro na pierwszy pojazd i 5.000 euro na każdy następny. Przewoźnicy nieposiadający rocznych sprawozdań finansowych mogą przedstawić gwarancje bankowe lub polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej z gwarancją ubezpieczyciela. Nie będą do tego potrzebowali zgody organu udzielającego zezwolenia. Z dokumentów tych powinno tylko jednoznacznie wynikać, że przewoźnik zawsze będzie w stanie spełnić swoje zobowiązania finansowe do wysokości tych sum.

Doprecyzowano również, kto może być audytorem lub inną osobą upoważnioną do poświadczenia zdolności finansowej przewoźnika. Audytorem jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Osobą upoważnioną może być:

  • członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej,

  • wspólnik spółki jawnej,

  • komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,

  • przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Nie wskazano, w których sytuacjach wymagane będzie poświadczenie sprawozdania przez audytora, a kiedy przez inną osobę.

Zdolność finansowa przewoźnika musi być udokumentowana nie tylko w chwili ubiegania się o wydanie zezwolenia lub podczas kontroli, ale również przy zgłaszaniu każdego nowego pojazdu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32243 )
Array ( [docId] => 32243 )

Array ( [docId] => 32243 )