Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

Data: 07-02-2014 r.

Od 22 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Od tego dnia okręgowe stacje posługują się nowym zaświadczeniem niezbędnym do wydania przez TDT świadectwa ADR.

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że ten dokument wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w oparciu między innymi o zaświadczenia uzyskane z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Do tego organu należało się zwrócić zarówno o wydanie, jak i o przedłużenie tego świadectwa przedstawiając między innymi zaświadczenie ze stacji.

Od 22 stycznia zaświadczenie do wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych wydają okręgowe stacje kontroli pojazdów w oparciu o nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami działu 9.1 umowy ADR, pojazdy EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w części 9 ADR. Ten fakt potwierdza się indywidualnym dla każdego pojazdu świadectwem dopuszczenia, wystawionym przez właściwą władzę kraju rejestracji pojazdu. Wzór świadectwa podany jest w przepisie 9.1.3.5. umowy ADR.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33892 )
Array ( [docId] => 33892 )

Array ( [docId] => 33892 )