Opłata środowiskowa w transporcie drogowym

Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 18-10-2012 r.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się transportem drogowym, ale nie tylko, zobowiązany jest do ponoszenia opłaty środowiskowej, która jest traktowana jak zobowiązanie podatkowe i wynika z przepisów prawa. Krótko mówiąc opłata środowiskowa dotyczy wszelkich podmiotów gospodarczych, które korzystają ze środowiska naturalnego w celu zarobkowym.

Konieczność ponoszenia opłaty środowiskowej przez firmy transportowe wynika z faktu, że przedsiębiorcy posiadają pojazdy samochodowe oraz różnego rodzaju maszyny napędzane silnikami spalinowymi, które emitują do atmosfery pyły i gazy. Ponadto firmy transportowe używają ogrzewania kotłami CO, co także nakłada na nich konieczność wnoszenia opłaty środowiskowej.

Obowiązek ponoszenia opłaty środowiskowej wnosi dla przedsiębiorców także pobór wody z własnych ujęć, np. ze studni powierzchniowych czy podziemnych. Inne przyczyny z powodu których należy ponosić opłatę środowiskową, to fakt odprowadzania przez firmę do wód bądź do ziemi: wód opadowych, wód roztopowych, wód zasolonych bądź wód zawierających czynnik chłodniczy. Obowiązkiem takim objęte są także podmioty gospodarcze składujące odpady.

Jeśli chodzi o firmy transportowe, obowiązek ponoszenia opłaty środowiskowej powstaje w przypadku pojazdu będącego w ewidencji majątku firmy, który np. jest wzięty w leasing i podlega amortyzacji oraz jest tankowany na fakturę. Z obowiązku ponoszenia tej opłaty są natomiast zwolnieni przedsiębiorcy transportowi, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu i w celach zarobkowych używają swojego prywatnego, a nie firmowego pojazdu.

Każdy przedsiębiorca powinien złożyć w każdym półroczu prowadzenia działalności sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego i jeśli zachodzi taka potrzeba, uiścić opłatę środowiskową. Firma transportowa, która korzysta ze środowiska naturalnego, może skorzystać na stronie urzędu marszałkowskiego ze specjalnego kalkulatora. W kalkulatorze przedsiębiorca wpisać może np. ilość litrów paliwa, które pojazdy firmy zużyły w ciągu danego półrocza, zaś kalkulator wyliczy należną opłatę środowiskową.

Jeżeli naliczona opłata środowiskowa nie przekracza 400 zł, wówczas firma jest zwolniona z obowiązku wniesienia opłaty. Musi jednak złożyć w Urzędzie Marszałkowskim komplet dokumentów, czyli sprawozdanie z wydrukiem wyliczenia, które czasami trzeba złożyć także w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32276 )
Array ( [docId] => 32276 )

Array ( [docId] => 32276 )