Przewoźniku, za co możesz stracić dobrą reputację

Autor: Adam Hrycak
Data: 18-11-2016 r.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące utraty dobrej reputacji przez przewoźników oraz zarządzających transportem. Ich ostateczny kształt jednak znacznie różni się od projektu, który był wcześniej przygotowany.

Przepisy w zakresie dobrej reputacji będą dotyczyły przewoźników krajowych i międzynarodowych. Niektóre procedury dotyczące ostrzeżenia oraz utraty wypisów z licencji będą się odnosić wyłącznie do przewoźników wykonujących przewozy za granicę. Procedura oceny dobrej reputacji będzie dotyczyć wyłącznie przewoźników z krajów Unii Europejskiej. Przewoźnicy spoza UE nadal będą na terenie Polski karani za popełnione naruszenia w dotychczasowy sposób.

 

Osoba legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych będzie mogła stracić dobrą reputacjęza popełnienie przestępstw w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1071/2009. Zalicza się do nich m.in.:

  • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu albo zdrowiu wielu osób bądź mieniu w wielkich rozmiarach,

  • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

  • przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu albo zdrowiu wielu osób bądź mieniu w wielkich rozmiarach,

  • spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo ucieczka z miejsca zdarzenia,

  • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

  • dopuszczenie do ruchu pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu,

  • pełnienie czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

  • handel ludźmi.

Zapamiętaj!

Ponadto nowelizacja przewiduje, że do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego trzeba będzie dołączyć zaświadczenie o niekaralności. Nie będzie go można zastąpić własnym oświadczeniem wnioskodawcy, tak jak jest obecnie.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39739 )
Array ( [docId] => 39739 )