Za późno zgłoszona reklamacja odbiorcy przesyłki

Data: 05-08-2013 r.

Jeżeli nikt nie zgłosił szkody towaru na tyle wcześnie, by powstał protokół uszkodzenia, przewoźnik może nie przyjąć skargi odbiorcy przesyłki. Ma prawo odrzucić reklamację odbiorcy w przypadku przewozu krajowego i zagranicznego.

W transporcie krajowym wygaśnięcie roszczeń reklamacyjnych reguluje art. 76 ustawy z 15 listopada 1984 r. − Prawo przewozowe. Zasadniczo upływ terminu roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki powoduje przyjęcie jej przez odbiorcę bez zastrzeżeń. Żądania nie wygasają jedynie wówczas, gdy:

 
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki,
  • zaniechano stwierdzenia szkody z winy przewoźnika,
  • uszkodzenie wynikło z umyślnej winy przewoźnika bądź jego rażącego niedbalstwa lub
  • odbiorca stwierdził szkodę utajoną w terminie 7 dni od odbioru przesyłki i w tym terminie zażądał ustalenia jej stanu, a jednocześnie udowodnił, że uszkodzenie nastąpiło pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Również w świetle Konwencji CMR roszczenie nie zasługuje na uwzględnienie. W tej sytuacji postulaty odbiorcy wygasają, gdy:
  • przyjął towar od przewoźnika, nie sprawdziwszy wraz z nim jego stanu albo
  • nie zgłosił w chwili dostawy zastrzeżeń dotyczących widocznych uszkodzeń lub
  • w terminie 7 dni roboczych od dostawy nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących uszkodzeń niewidocznych.
Reklamacja odbiorcy przesyłki będzie uzasadniona jedynie wówczas, gdy odbiorca udowodni, że zgłosił takie zastrzeżenia na piśmie w wymaganym terminie.

Podstawa prawna:

  • art. 76 ustawy z 15 listopada 1984 r. − Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.),
  • art. 30 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 69, poz. 352).

Dariusz Lotz, adwokat, partner w Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy, specjalizującej się m.in. w obsłudze firm transportowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32306 )
Array ( [docId] => 32306 )