Zmieniły się zasady wpisów do kart pojazdów

Data: 24-06-2013 r.

Wpisy parametrów technicznych do kart pojazdów będą odbywały się na podstawie innych dokumentów niż do tej pory. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu, które obowiązuje od czerwca.

Zmiany dotyczą głównie producentów oraz importerów nowych pojazdów i są konsekwencją wejścia w życie 22 czerwca 2013 r. przepisów zmieniających Prawo o ruchu drogowym. Od tej daty wpisy do kart pojazdów są dokonywane na podstawie:

  • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
  • wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanych przed 22 czerwca 2013 r.,
  • dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu w państwie nienależącym do UE,
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
  • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów – w przypadku wystawienia karty dla pojazdu, w którym dokonano zmian.

Dokonane wpisy do kart pojazdów wydanych przed 22 czerwca 2013 r. na podstawie poprzednich przepisów zachowują ważność.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32293 )
Array ( [docId] => 32293 )

Array ( [docId] => 32293 )