Zmieniły się zasady wpisów do kart pojazdów

Data: 24-06-2013 r.

Wpisy parametrów technicznych do kart pojazdów będą odbywały się na podstawie innych dokumentów niż do tej pory. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu, które obowiązuje od czerwca.

Zmiany dotyczą głównie producentów oraz importerów nowych pojazdów i są konsekwencją wejścia w życie 22 czerwca 2013 r. przepisów zmieniających Prawo o ruchu drogowym. Od tej daty wpisy do kart pojazdów są dokonywane na podstawie:

 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanych przed 22 czerwca 2013 r.,
 • dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu w państwie nienależącym do UE,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów – w przypadku wystawienia karty dla pojazdu, w którym dokonano zmian.

Dokonane wpisy do kart pojazdów wydanych przed 22 czerwca 2013 r. na podstawie poprzednich przepisów zachowują ważność.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32293 )
Array ( [docId] => 32293 )

Array ( [docId] => 32293 )