Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych – ważne informacje

Data: 24-03-2020 r.

Stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce w związku z pandemią koronawirusa wpływa również na udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych. Sprawdź, w jakich przypadkach jako zamawiający będziesz zwolniony ze stosowania ustawy Pzp. Skorzystaj ze wskazówek, jak w sytuacji zagrożenia epidemicznego ustalać terminy w postępowaniach oraz jakie rozwiązania wprowadzić, aby zwiększyć szansę na rozstrzygnięcie procedury.

Poniżej kilka istotnych informacji zarówno z punktu widzenia zamawiającego jak i wykonawców:

  1. Na mocy tzw. specustawy tj. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) wyłączono stosowanie ustawy Pzp do zawierania umów, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

  1. Specustawa zmienia także przepisy innych ustaw (np. Prawa budowlanego), które również wprost wyłączają procedury zamówień publicznych do zawierania określonych umów w czasie zagrożenia epidemicznego (dotyczących np. budowy i przebudowy określonych obiektów).

  1. Urząd Zamówień Publicznych dopuszcza aktualnie przeprowadzanie sesji otwarcia ofert on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców – także w procedurach krajowych, które dotychczas nie zostały objęte pełną elektronizacją. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie o tym przez zamawiającego.

  1. Eksperci zalecają wydłużenie terminów w postępowaniach m.in. w odniesieniu do składania ofert, uzupełniania dokumentów, odpowiedzi na wezwania zamawiającego np. w zakresie wyjaśnienia treści oferty oraz rażąco niskiej ceny.

  1. Postulowane jest prowadzenie procedur elektronicznych – również w przypadku postępowań krajowych (których dotychczas nie objęto obowiązkową elektronizacją), tak aby ograniczyć bezpośrednie kontakty pracowników zamawiającego i wykonawców.

  1. Trzeba również przeanalizować zapisy projektów umów w procedurach zamówieniowych, które mają być dopiero wszczęte − w odniesieniu do sposobu określania terminów realizacji zamówień oraz ich długości.

Na Portalu ZP znajdziesz bieżące informacje na temat komunikatów urzędowych w temacie procedur zamówień publicznych związanych z epidemią koronawirusa oraz praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z trudnościami, które mogą pojawić się w przetargach i podczas realizacji zamówień publicznych.

Więcej informacji na Portalu ZP.

Redakcja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41125 )
Array ( [docId] => 41125 )