Na czym polega dialog konkurencyjny

Autor: Szczurek Piotr
Data: 07-05-2012 r.

Nie zawsze zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego. Zdarza się, że szczególnie złożony charakter zamówienia uniemożliwia opisanie przedmiotu zamówienia w sposób dostateczny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej też sytuacji często cena nie będzie jedynym kryterium wyboru oferty.

Jeżeli zatem obydwie powyższe przesłanki zostaną spełnione, zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego na skutek przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny ma strukturę dwuetapową. Pierwszy etap polega na publicznym ogłoszeniu przez zamawiającego opisu jego potrzeb i wymagań w sposób umożliwiający wykonawcom przygotowanie się do udziału w takim trybie postępowania, a także podaje liczbę wykonawców (co najmniej trzech lub pięciu w zależności od wartości przedmiotu zamówienia), których zaprosi do dialogu. Jest to zatem wyraźnie odmienny sposób prowadzenia postępowania w stosunku do na przykład przetargu nieograniczonego, w którym liczba wykonawców nie jest w żaden sposób ograniczona, a opis przedmiotu zamówienia musi być dokładny i zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w dialogu konkurencyjnym, wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Zamawiający ocenia, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza ich do składania ofert w liczbie nie przekraczającej liczby podanej w ogłoszeniu, udostępniając jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Dialog konkurencyjny jest poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Prowadzony jest do momentu, gdy zamawiający jest w stanie określić, w wyniku porównania proponowanych przez wykonawców rozwiązań, które z nich najbardziej spełniają jego potrzeby.

W ten sposób zamawiający jest w stanie wyłonić wykonawcę najlepiej nadającego się do wykonania potrzebnego mu zamówienia.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32399 )
Array ( [docId] => 32399 )

Array ( [docId] => 32399 )