Na czym polega dialog konkurencyjny

Autor: Szczurek Piotr
Data: 07-05-2012 r.

Nie zawsze zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego. Zdarza się, że szczególnie złożony charakter zamówienia uniemożliwia opisanie przedmiotu zamówienia w sposób dostateczny w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej też sytuacji często cena nie będzie jedynym kryterium wyboru oferty.

Jeżeli zatem obydwie powyższe przesłanki zostaną spełnione, zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego na skutek przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny ma strukturę dwuetapową. Pierwszy etap polega na publicznym ogłoszeniu przez zamawiającego opisu jego potrzeb i wymagań w sposób umożliwiający wykonawcom przygotowanie się do udziału w takim trybie postępowania, a także podaje liczbę wykonawców (co najmniej trzech lub pięciu w zależności od wartości przedmiotu zamówienia), których zaprosi do dialogu. Jest to zatem wyraźnie odmienny sposób prowadzenia postępowania w stosunku do na przykład przetargu nieograniczonego, w którym liczba wykonawców nie jest w żaden sposób ograniczona, a opis przedmiotu zamówienia musi być dokładny i zamieszczony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w dialogu konkurencyjnym, wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Zamawiający ocenia, czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza ich do składania ofert w liczbie nie przekraczającej liczby podanej w ogłoszeniu, udostępniając jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Dialog konkurencyjny jest poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Prowadzony jest do momentu, gdy zamawiający jest w stanie określić, w wyniku porównania proponowanych przez wykonawców rozwiązań, które z nich najbardziej spełniają jego potrzeby.

W ten sposób zamawiający jest w stanie wyłonić wykonawcę najlepiej nadającego się do wykonania potrzebnego mu zamówienia.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32399 )
Array ( [docId] => 32399 )

Array ( [docId] => 32399 )