Termin otwarcia ofert

Autor: Szczurek Piotr
Data: 26-06-2012 r.

Zgodnie z treścią ustawy - Prawo zamówień publicznych, w zależności od trybu, w jakim prowadzone jest postępowanie, jednym z obligatoryjnych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu przetargowym, jest wskazanie przez zamawiającego terminu i miejsca otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert ma kluczowe znaczenie dla całego postępowania, a samo otwarcie ofert jest jawne, dlatego informacje, o których mowa w art. 36 ustawy powinny być podane do wiadomości wykonawców.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Stanowi to gwarancję przejrzystości postępowania oraz równego traktowania wykonawców, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Należy pamiętać, iż oferty składane są w sposób uniemożliwiający przedwczesne zapoznanie się z ich treścią, na przykład w nieprzeźroczystym opakowaniu, z zaznaczeniem, iż zawartość stanowi ofertę przetargową, a opakowanie nie może być naruszone przed wskazaną datą i godziną, stanowiącą moment otwarcia ofert.

Prawo zamówień publicznych nie zobowiązuje jednak zamawiającego do unieważnienia postępowania wyłącznie na podstawie naruszonego opakowania oferty. Ma on bowiem obowiązek unieważnić postępowanie tylko wtedy, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Tymczasem naruszenie opakowania nie musi oznaczać, że ktokolwiek zapoznał się z treścią oferty, co stanowiłoby faktyczną przesłankę konieczności unieważnienia postępowania. Tym samym przypadki naruszenia opakowania powinny być rozpatrywane indywidualnie w oparciu o zdroworozsądkową ocenę konkretnej sytuacji.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Oznacza to, iż zamawiający nie może wyznaczyć terminu otwarcia ofert na dzień inny, niż termin ich składania, co niestety wciąż, choć sporadycznie, ma miejsce w praktyce. Zapobiega to ewentualnym, niezgodnym z prawem działaniom w okresie od upływu terminu składania ofert do terminu ich otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32401 )
Array ( [docId] => 32401 )

Array ( [docId] => 32401 )