Powierzenie części zamówienia podwykonawcy

Autor: Szczurek Piotr
Data: 02-05-2012 r.

Możliwość skorzystania z pomocy podwykonawcy to duże ułatwienie podczas realizacji zadania publicznego. Zdarza się bowiem, iż przedmiot zamówienia wymaga na przykład użycia specjalistycznego sprzętu, którym wykonawca nie dysponuje, a którego zakup wyłącznie w celu wykonania jednego zlecenia byłby po prostu nieopłacalny.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych wspomina o podwykonawcy w kontekście elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w art. 36 ust. 4 i 5. Zgodnie z przytoczonymi przepisami, wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Pamiętać trzeba jednak, iż na wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, którego wykonanie zleci on podwykonawcy. Oznacza to, iż już na etapie przygotowania oferty należy z uwagą prześledzić specyfikację oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzić wstępny harmonogram prac i ocenić, czy konieczne będzie skorzystanie z pomocy podwykonawcy.

Istotnym jest, iż na gruncie obecnych przepisów zamawiający nie może żądać wskazania w ofercie nazwy podwykonawcy, a jedynie planowany zakres powierzonych mu prac w ramach realizacji zadania publicznego. Taka konstrukcja nie obliguje wykonawcy do uprzedniego zawarcia umowy o realizację prac lub zobowiązującej do zawarcia takiej umowy z podwykonawcą jeszcze przed zakończeniem postępowania przetargowego.

 

Z drugiej jednak strony wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed zamawiającym za elementy zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę. Oznacza to, iż to wykonawca ocenia pod kątem zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wykonane przez podwykonawcę prace.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32439 )
Array ( [docId] => 32439 )

Array ( [docId] => 32439 )