Rozbieżności w ofercie dotyczące powołania się na zasoby podmiotu trzeciego – znajdź rozwiązanie

Autor: Mariola Kubicka
Data: 18-09-2017 r.

Pytanie:

Wykonawca w oświadczeniu powołał się na zasoby innego podmiotu dotyczące doświadczenia, natomiast w ofercie zaznaczył, że nie będzie realizował zadania przy pomocy podwykonawcy. Co w takiej sytuacji powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź:

W takiej sytuacji zamawiający może wezwać wykonawcę, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy  Pzp do wyjaśnienia treści złożonej oferty i zapytać, czy podmiot, na którego doświadczeniu polega wykonawca, będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Jeśli wykonawca nie potwierdzi, że ww. podmiot będzie uczestniczył w realizacji prac, wówczas oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą).

Zgodnie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Stosownie do treści art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do wykonania których te zdolności są wymagane. Jeśli wykonawca oświadczy, że ww. podmiot nie będzie realizował przedmiotu zamówienia, wówczas oferta musi być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Mariola Kubicka audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40646 )
Array ( [docId] => 40646 )

Array ( [docId] => 40646 )