Mieszkanie dla dwóch pracowników a składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Udostępnienie lokalu mieszkalnego jest świadczeniem w naturze, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego też pracodawca, udostępniając pracownikowi mieszkanie, musi pamiętać, że wiąże się to z koniecznością opłacania składek na te ubezpieczenia.

Jeżeli pracodawca udostępnia mieszkanie, w którym ma mieszkać równocześnie dwóch jego pracowników, wartość czynszu za to mieszkanie jest doliczana po połowie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne każdego z nich.

Przykład:

Pracodawca wynajął w Warszawie dwupokojowe mieszkanie i płaci za nie właścicielowi 2.600 zł miesięcznie. Czynsz do spółdzielni mieszkaniowej wynosi 500 zł. Od 1 kwietnia 2012 r. pracodawca mieszkanie to udostępnił dwóm swoim pracownikom – Mariuszowi S. i Tomaszowi B. Mariusz S. w kwietniu 2012 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł, natomiast Tomasz B. 2.500 zł.

Podstawa wymiaru składek ZUS dla Mariusza S. w kwietniu 2012 r. wynosi 3.250 zł, natomiast dla Tomasz B. – 2.750 zł. Tym samym do podstawy wymiaru składek tych pracowników w kwietniu 2012 r. oprócz otrzymywanego przez nich wynagrodzenia doliczyć należy połowę kwoty czynszu płaconego do spółdzielni mieszkaniowej za to mieszkanie, tj. 250 zł (500 zł : 2 = 250 zł).

Pracodawca, oprócz wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi co miesiąc, może zapewnić mu dodatkowo świadczenie rzeczowe związane z jego zakwaterowaniem. Świadczenie takie może polegać na udostępnieniu pracownikowi mieszkania, którego właścicielem jest pracodawca lub które pracodawca wynajmuje. Również pracownik sam może wynajmować mieszkanie, a pracodawca co miesiąc zwraca mu koszty z tym związane.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa o PIT,
  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • Kodeks pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sferybudżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 i 1991 ze zm.).

Autor: Anna Matuszewska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32719 )
Array ( [docId] => 32719 )