Mniejsze składki ZUS przy zatrudnianiu starszego pracownika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Pracodawca, zatrudniając pracownika, który ukończył 50 lat, może skorzystać nie tylko z jego dużego doświadczenia zawodowego, ale również odnieść konkretne korzyści finansowe w postaci mniejszych kosztów pracy. Oszczędności będą dotyczyły przede wszystkim składek ZUS.

Pracodawcy szukają wszelkich możliwych sposobów, aby obniżyć koszty pracy. Największym obciążeniem są składki ZUS i jest to jedna z przyczyn tego, że – zamiast podpisywać umowę o pracę – przedsiębiorca często decyduje się na umowę cywilnoprawną. Zleceniobiorca, nie chcąc się znaleźć w ponad 2-milionowej grupie bezrobotnych, chętnie podpisuje taką umowę. Zadowolony jest także przedsiębiorca. Do czasu gdy PIP lub ZUS uzna, że ta umowa jest tak naprawdę umową o pracę i skieruje sprawę do sądu pracy. Dlaczego? Zlecenie od umowy o pracę dzieli bowiem tak naprawdę cienka granica. Jej przekroczenie oznacza dla pracodawcy spore problemy finansowe.

Zatrudnianie pracownika, który ukończył 50 lat

Wyjściem z tej sytuacji jest zatrudnienie na umowę o pracę takiego pracownika, od którego zapłacimy mniejsze składki ZUS. Chodzi o pracownika, który ukończył 50. rok życia. Oprócz swojego doświadczenia taki pracownik może przynieść pracodawcy konkretne korzyści finansowe. Z jednej strony, uda się zaoszczędzić na kosztach choroby takiej osoby, z drugiej zaś na składkach na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które w całości są finansowane ze środków płatnika składek.

Dodatkowe korzyści można uzyskać, zatrudniając bezrobotnych w określonym wieku w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zatrudnianie emeryta

Mimo powszechnej opinii takie rozwiązanie wcale nie jest opłacalne. Zatrudniając na zlecenie emeryta lub rencistę, płatnik nie zaoszczędzi na składkach. Emeryt i rencista zatrudniony na zlecenie podlega bowiem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnie chorobowemu.

 

Oczywiście gdy emeryt lub rencista wykonuje równocześnie dwie (lub więcej) umowy zlecenia, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z jednej wybranej umowy, a z pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne, obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli emeryt lub rencista z inną firmą ma zawartą równocześnie umowę o pracę, z umowy zlecenia podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma wówczas znaczenia, jakie wynagrodzenie przysługuje mu z umowy o pracę.

Podstawa prawna:

art. 4a i 4b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32717 )
Array ( [docId] => 32717 )