Nie można zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego za okres wsteczny

Kategoria: Składki ZUS
Data: 04-08-2013 r.

Zleceniobiorca, który po pewnym czasie uzna, iż nie chce z tej umowy podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może być z niego wyłączony, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym złoży wniosek w tej sprawie.

Zleceniobiorca, który podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego jest dokonywane za pośrednictwem płatnika składek.

 
Po pewnym czasie zleceniobiorca może podjąć decyzję o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wyłączenie z tego ubezpieczenia nie może jednak nastąpić za okres poprzedzający złożenie przez niego wniosku w tej sprawie.

Przykład: Maciej P. wykonuje umowę zlecenia od 1 stycznia 2013 r. Został on zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W lipcu poinformował płatnika, że nie chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym i że chciałby zrezygnować z tego ubezpieczenia od początku wykonywania umowy.

Wyłączenie Pana Macieja za okres wsteczny (a więc od stycznia) z ubezpieczenia chorobowego nie było możliwe. W celu wyłączenia z tego ubezpieczenia płatnik (zleceniodawca) wyrejestrował zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZWUA ze wszystkich ubezpieczeń, do których został zgłoszony (tj. emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego i chorobowego, podając datę ustania ubezpieczeń), a następnie zgłosił zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego.


Podstawa prawna:
art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1, 2, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).Katarzyna Smolnik
, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32786 )
Array ( [docId] => 32786 )