Nienależnie opłacone składki podlegają przedawnieniu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 22-09-2014 r.

Termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek wynosi 5 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek, a w przypadku braku zawiadomienia – w dniu opłacenia składek. Upływ terminu przedawnienia powoduje, że wykluczone jest dochodzenie przez płatnika składek ich zwrotu.

Bieg terminu przedawnienia nienależnie opłaconych składek w niektórych okolicznościach ulega jednak zawieszeniu. Zawieszenie terminu przedawnienia ma ten skutek, że okresu zawieszenia nie uwzględnia się przy obliczaniu tego terminu. Bierze się natomiast pod uwagę okres przedawnienia, który upłynął, zanim wystąpiło zdarzenie skutkujące zawieszeniem jego biegu.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma miejsce :

  • w przypadku wydania przez ZUS decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna,

  • jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd – do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu się uprawomocniło, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat,

  • od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy,

  • w przypadku wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Piotr Rychlik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35734 )
Array ( [docId] => 35734 )