Pracownika młodocianego trzeba zgłosić do ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 11-09-2014 r.

Uczeń realizujący praktyczną naukę zawodu, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy i tym samym musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, ponieważ posiada swój własny tytuł do ubezpieczenia.

Wobec młodocianych zawierających umowy o pracę mają zastosowanie przepisy prawa pracy. Uczniowie zawierający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego są w konsekwencji obejmowani obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym tak jak każdy inny pracownik. Co za tym idzie, mają takie same pracownicze prawa do świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa.

Praktyczna nauka zawodu młodocianego może przybrać 2 formy:

  • zatrudnienia w celu nauki zawodu (od 24 do 36 miesięcy),

  • umowy o przyuczenie do wykonywania określonej pracy (od 3 do 6 miesięcy, bądź dłużej w przypadku młodocianego uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy).

Niezależnie od tego, jaką umowę uczeń podpisze, w trakcie jej trwania jest objęty ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym. Obowiązek wymienionych ubezpieczeń powstaje dla pracownika młodocianego z dniem nawiązania stosunku pracy w celu przygotowania zawodowego, a wygasa z dniem jego ustania.

Pracownika młodocianego zgłasza się w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 01 20 XX. Zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje płatnik, którym dla pracownika młodocianego jest podmiot go zatrudniający. Zgłasza on więc pracownika młodocianego do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA.

Emilia Wawrzyszczuk, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35695 )
Array ( [docId] => 35695 )