Od 15 stycznia 2013 r. można składać wnioski o umorzenie składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 17-01-2013 r.

Z abolicji składkowej może skorzystać nie tylko właściciel firmy. Prawo do umorzenia składek przysługuje także spadkobiercy przedsiębiorcy lub osobie trzeciej, jeżeli ZUS w stosunku do nich wydał decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek. Aby spadkobierca mógł skorzystać z abolicji składkowej, od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r. musi złożyć odpowiedni wniosek.

Przypomnijmy, że w abolicji składek ZUS chodzi wyłącznie o niezapłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Warunkiem, który musi być spełniony, jest brak na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności zadłużenia z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999 r., niepodlegającego umorzeniu, tj. należności z tytułu składek:

  • § za osoby zgłaszane przez osobę prowadzącą działalność do ubezpieczeń (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, nakładców itp.) za okres od 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu,
  • § na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP, FGŚP za okres od 1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności.

Umorzone zostaną nie tylko same składki ZUS

Abolicja obejmie również odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Umorzenia nie będą traktowane jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie ma dotyczyć także spadkobierców.

 

Abolicja składkowa ma zniwelować bariery finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku

Chodzi nie tylko pomoc dla przedsiębiorców. Nowe prawo pozwoli uzyskać większe wpływy do budżetu państwa, ponieważ wiele firm spośród 400 tys. przedsiębiorców, których ta sprawa dotyczy, przestało płacić zarówno składki ZUS, jak i podatki. Chodzi o firmy, które zawieszały swoją działalność i otrzymywały zapewnienie, że po zawieszeniu firmy nie muszą płacić składek. Urzędy po niedługim czasie zaczęły jednak ścigać dłużników, strasząc odsetkami i karami. Wiele firm przeszło do szarej strefy, ponieważ nie było ich stać na zapłacenie tych należności.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551).

Renata Kajewska, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32756 )
Array ( [docId] => 32756 )

Array ( [docId] => 32756 )