Od czerwca rosną składki za pracowników młodocianych

Kategoria: Składki ZUS
Data: 16-05-2013 r.

Do obliczeń minimalnej podstawy wymiaru składek za pracowników młodocianych bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie z I kwartału 2013 r.

Pracownicy młodociani podlegają ubezpieczeniom na tych samych zasadach co pozostali pracownicy, przy czym w ich przypadku obowiązuje inne wynagrodzenie minimalne, a tym samym inna jest minimalna podstawa składek.

Minimalne podstawy wymiaru składek za pracowników młodocianych w 2013 roku

Okres

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

Styczeń-luty

140,41 zł

175,51 zł

210,61 zł

Marzec-maj

147,61 zł

184,52 zł

221,42 zł

Czerwiec-sierpień

149,60 zł

187 zł

224,40 zł


Przykład:

Z dniem 1 marca 2013 r. pracodawca zatrudnił pracownika młodocianego pobierającego naukę na drugim roku. Z zapisów umowy wynika, że osoba ta będzie otrzymywała wynagrodzenie minimalne wynikające z rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. W okresie od 1 marca do 31 maja 2013 r. wynagrodzenie to wynosiło więc 184,52 zł. Od tej kwoty liczone też były składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, które wynosiły odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 36,02 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – 14,76 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 4,52 zł.

Należne składki pracodawca rozliczał w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 20, a nie 01 10 – jak w przypadku pozostałych pracowników.

Z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2013 r. od czerwca podstawa składek wyniesie 187 zł, a same składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 36,50 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – 14,96 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 4,58 zł.

Składka wypadkowa uzależniona była i jest od stopy procentowej obowiązującej tego pracodawcę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32762 )
Array ( [docId] => 32762 )

Array ( [docId] => 32762 )