Od czerwca rosną składki za pracowników młodocianych

Kategoria: Składki ZUS
Data: 16-05-2013 r.

Do obliczeń minimalnej podstawy wymiaru składek za pracowników młodocianych bierze się pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie z I kwartału 2013 r.

Pracownicy młodociani podlegają ubezpieczeniom na tych samych zasadach co pozostali pracownicy, przy czym w ich przypadku obowiązuje inne wynagrodzenie minimalne, a tym samym inna jest minimalna podstawa składek.

Minimalne podstawy wymiaru składek za pracowników młodocianych w 2013 roku

Okres

I rok nauki

II rok nauki

III rok nauki

Styczeń-luty

140,41 zł

175,51 zł

210,61 zł

Marzec-maj

147,61 zł

184,52 zł

221,42 zł

Czerwiec-sierpień

149,60 zł

187 zł

224,40 zł


Przykład:

Z dniem 1 marca 2013 r. pracodawca zatrudnił pracownika młodocianego pobierającego naukę na drugim roku. Z zapisów umowy wynika, że osoba ta będzie otrzymywała wynagrodzenie minimalne wynikające z rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. W okresie od 1 marca do 31 maja 2013 r. wynagrodzenie to wynosiło więc 184,52 zł. Od tej kwoty liczone też były składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, które wynosiły odpowiednio:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 36,02 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – 14,76 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 4,52 zł.

Należne składki pracodawca rozliczał w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 20, a nie 01 10 – jak w przypadku pozostałych pracowników.

Z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2013 r. od czerwca podstawa składek wyniesie 187 zł, a same składki:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 36,50 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – 14,96 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 4,58 zł.

Składka wypadkowa uzależniona była i jest od stopy procentowej obowiązującej tego pracodawcę.

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2015/2016

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pobierz

Polecamy

1531