Od ekwiwalentu za pranie ubioru służbowego trzeba naliczać składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-10-2013 r.

Wartość ubioru służbowego pracownika lub ekwiwalent pieniężny za ubiór jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z podstawy wymiaru składek nie jest natomiast wyłączony ekwiwalent za pranie ubioru służbowego.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

Podstawy wymiaru nie stanowią również przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączona jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

 

Wyłączenie to ma zastosowanie do odzieży roboczej przydzielanej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a nie do odzieży służbowej. Wartość ubioru służbowego (umundurowania), którego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalent pieniężny za ubiór jest wyłączony z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 10 wskazanego wyżej rozporządzenia. Z podstawy wymiaru składek nie jest natomiast wyłączony ekwiwalent za pranie ubioru służbowego.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32821 )
Array ( [docId] => 32821 )

Array ( [docId] => 32821 )